Oppgave nr 24
Vi har fire atomer med nukleontall og antall nøytroner gitt ved A:(36,18), B:(39,20), C:(40,20) og D:(40,22). Hvilke av de to er isotoper?
A og B
B og C
C og D
A og C
B og D
A og D
Oppgave nr 33
Generelt kjennetegnes metaller ved en rekke felles egenskaper, f.eks.: De leder strøm og varme godt, de er faste stoffer og har en metallaktig glans. Hvilket metall passer ikke til denne beskrivelsen?
Pt
Na
Ca
Pb
Hg
Oppgave nr 23
Hydrogen har tre isotoper med egne navn, hvilket er ikke med?
Deuterium
Tritium
Hydrium
Protium
Oppgave nr 2
Et utvalgt oksygenatom har 8 protoner, 7 nøytroner og 8 elektroner. Nukleontallet er da
8
15
16
23
Oppgave nr 4
Hvilken påstand om isotoper er feil?
Isotoper hører til i samme rute i periodesystemet
For noen grunnstoffer har alle atomer samme nukleontall, det finnes altså ikke flere isotoper
Protium, deuterium og tritium er navn på tre hydrogenisotoper
Ulike isotoper for et stoff kan forekomme i ulike mengder
For hydrogen har den vanligste isotopen ett proton og ett nøytron i kjernen