Oppgave nr 25
Hvor mange nøytroner er det i en argonisotop med nukleontall 40?
18
20
22
36
40
Oppgave nr 47
I periodesystemet er atommassen til klor, Cl, oppgitt til 35,45, altså ikke et heltall. Hvordan er dette mulig?
Nukleontallet er 35 og gir masse 35,00, der overskytende er massen til elektronene
Klor er er blanding av to isotoper, 35Cl (klor-35) med masse 35,00 og 37Cl (klor-37)med masse 37,00. 35,45 er et veiet snitt mellom disse to verdiene basert på at det er ca 3/4 35Cl.
Klor har nukleontall 35 og masse ca 35, men er ofte forurenset av litt brom, Br, som er vesentlig tyngre slik at målt masse blir over 35,00.
Klor opptrer som klorgass med formel Cl2, ett nøytron er delt mellom de to atomkjernene, massen blir derfor ca (35 + 35 + 1)/2
Oppgave nr 9
Edelgassen krypton (Kr) er grunnstoff nummer 36 og har følgelig 36 elektroner. Det står i 4. periode. Hvordan er elektronene fordelt på de fire ulike skallene?
8 + 8 + 10 + 10
8 + 8 + 8 + 12
2 + 8 + 10 + 14
2 + 8 + 8 + 18
2 + 8 + 18 + 8
Oppgave nr 7
Fra nummeret på hovedgruppen kan vi finne antall ytterelektroner, f.eks. 2 i hovedgruppe 2 og 5 i hovedgruppe 15. Hvilket grunnstoff avviker fra dette?
H
He
C
O
Ne
Oppgave nr 4
Hvilken påstand om isotoper er feil?
Isotoper hører til i samme rute i periodesystemet
For noen grunnstoffer har alle atomer samme nukleontall, det finnes altså ikke flere isotoper
Protium, deuterium og tritium er navn på tre hydrogenisotoper
Ulike isotoper for et stoff kan forekomme i ulike mengder
For hydrogen har den vanligste isotopen ett proton og ett nøytron i kjernen