Oppgave nr 49
Sjøvann inneholder omtrent 3,50 vektprosent salt, NaCl. Hvor mange mol Cl--ioner er det i én liter sjøvann når tettheten til vannet er 1,025 g/mL?
1,01
0,99
0,61
0,60
Oppgave nr 41
Når avogadrokonstanten NA = 6,0.1023, hvor mange H-atomer er det da i 2,00 mol CH4?
6,0.1023
1,2.1024
2,4.1024
4,8.1024
9,6.1024
Oppgave nr 29
Hvor mange atomer er det i ett mol C2H6O2-molekyler?
2
10
6,0.1023
1,2.1024
6,0.1024
Oppgave nr 6
Hvilket salt har fått feil navn?
Fe2O3 : jern(III)oksid
FeO : jern(II)oksid
MnO2 : Mangan(III)oksid
CoCl2 : Cobolt(II)klorid
SnS2 : tinn(IV)sulfid
Oppgave nr 26
Hvor mange atomer er det i et C2H6O2-molekyl?
2
10
6,0.1023
1,2.1024
6,0.1024