Oppgave nr 26
Hvor mange atomer er det i et C2H6O2-molekyl?
2
10
6,0.1023
1,2.1024
6,0.1024
Oppgave nr 50
Hvordan finner man stoffmengde i mol?
Indirekte ved å veie prøven
Ved å telle antall atomer i elektronmikroskop e.l.
Direkte med et ANC-instrument (Atomic Number Counter) som måler atomenes vibrasjoner
Ved å beregne ut fra kjente størrelser som atomvolum osv.
Oppgave nr 23
Hva er molekylmassen til hydrogenperoksid, H2O2? Bruk periodesystem for finne nødvendig informasjon.
2,02 u
32,00 u
17,01 u
18,02 u
34,02 u
Oppgave nr 12
Vi lager et salt av Ca2+-ioner og ClO3--ioner. Hvordan skriver vi formelen for saltet?
CaClO3
Ca(ClO3)2
CaCl2O6
Ca2ClO3
Oppgave nr 47
Om vi for enkelthets skyld antar at luft betår av 78 % N2, 21 % O2 og 1 % Ar (molprosenter; vi ser altså bort fra andre gasser til stede i svært små mengder), hvor mye veier ett mol luft?
14,7
29,0 g
60,0 g
100,0 g