Oppgave nr 20
I restaurering av malerier brukes hydrogenperoksid til å oksidere sort blysulfid til hvitt blysulfat: PbS + 4H2O2 -> PbSO4 + 4H2O. Hvor mange mol PbS kan oksideres med 2,0.10-3 mol H2O2?
5,0.10-4 mol
2,0.10-3 mol
5,0.10-3 mol
8,0.10-3 mol
Oppgave nr 36
Feller ut det tungtløselige saltet jern(III)hydroksid ved reaksjonen: Fe3+ + 3OH- -> Fe(OH)3. Hvor mye av saltet felles ut nå vi blander to løsninger som inneholder henholdsvis 0,45 mol OH- og 0,18 mol Fe3+?
0,45 mol
0,36 mol
0,30 mol
0,18 mol
0,15 mol
Oppgave nr 21
Aluminium oksideres i følgende prosess: 4Al(s) + 3O2(g) -> 2 Al2O3(s). Hvor mange mol Al brukes for å danne 0,60 mol aluminiumoksid?
0,15
0,30
0,60
1,20
2,40
Oppgave nr 8
Vi blander vannløsninger av sølvnitrat, AgNO3 og natriumkromat, Na2CrO4, og observerer felling av Ag2CrO4(s). Hva er netto ioneligning for reaksjonen?
Ag+ + CrO42- -> Ag2CrO4
2Ag+ + CrO42- -> Ag2CrO4
2Ag+ + 2NO3- + CrO42- -> Ag2CrO4 + 2NO3-
2Ag+ + 2Na+ + CrO42- -> Ag2CrO4 + 2Na+
2Ag+ + 2NO3- + 2Na+ + CrO42- -> Ag2CrO4 + 2NO3- + 2Na+
Oppgave nr 2
I reaksjonen C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O, hvor mange mol O2 går med til å forbrenne 0,40 mol eten?
0,13 mol
0,40 mol
1,20 mol