Oppgave nr 54
Ved gjæring dannes etanol fra glukose etter følgende ligning:
C6H12O6(s) -> 2C2H5OH(l) + 2CO2(g). Hvis ett mol gass har volum 24,5 L ved standard temperatur og trykk, hvilket volum CO2 dannes ved gjæring av 100 g glukose?
54,4 L
27,2 L
6,8 L
13,6 L
Oppgave nr 21
Aluminium oksideres i følgende prosess: 4Al(s) + 3O2(g) -> 2 Al2O3(s). Hvor mange mol Al brukes for å danne 0,60 mol aluminiumoksid?
0,15
0,30
0,60
1,20
2,40
Oppgave nr 51
Hva skjer ALLTID i en kjemisk reaksjon?
Det skjer fargeforandringer
Det blir gassutvikling
Bindinger brytes og dannes
Det skjer en utfelling
Det utvikles varme
Oppgave nr 23
Aluminium oksideres i følgende prosess: 4Al(s) + 3O2(g) -> 2 Al2O3(s). Hvor mange mol O2 forbrukes ved reaksjon med 0,24 mol Al?
0,06
0,12
0,18
0,24
0,32
Oppgave nr 48
Jern reagerer med oksygen og ruster: 4Fe(s) + 3O2(g) -> 2Fe2O3(s). Hvor mye jernoksid dannes maksimalt når vi har 0,80 mol Fe og 0,60 mol O2?
0,30 mol
0,40 mol
0,60 mol
0,80 mol