Oppgave nr 42
Hvilken bindingstype er det i Na2O?
Kovalent
Polar kovalent
Ionebinding
Dipolbinding
Oppgave nr 1
Hva er elektronegativitet?
Elektronegativitet er et mål for hvor stor negativ ladning molekylet har.
Elektronegativitet er et mål for hvor mange elektroner det er rundt atomet.
Elektronegativitet er et mål for elektronets ladning.
Elektornegativitet er et mål for atomenes evne til å trekke på elektronene i en kovalent binding.
Oppgave nr 47
Hva har elektronprikkstruktur som vist på figuren?
Et isolert C-atom
Et isolert Be-atom
Et O2--ion
Ingenting siden oktettregelen ikke er oppfylt.
Oppgave nr 27
For hvilket atom gjelder ikke oktettregelen?
Ne
O
C
H
Oppgave nr 8
Hvilken bindingstype er det i O2?
Kovalent
Polar kovalent
Ionebinding
Dipolbinding