Oppgave nr 27
For hvilket atom gjelder ikke oktettregelen?
Ne
O
C
H
Oppgave nr 7
Hvilken bindingstype er det i CO2?
Kovalent
Polar kovalent
Ionebinding
Dipolbinding
Oppgave nr 39
I en elektronprikkmodell tegner vi ikke alle elektronene. Hvilke er utelatt?
De som ikke deltar i bindinger
De som ikke er valenselektroner
De som sitter i innerste skall (1s)
De som ikke er med i noen elektronpar
Oppgave nr 6
Hvilken figur viser riktig elektronprikkstruktur for fluormolekylet F2?
A
B
C
Ingen
Oppgave nr 25
Hva slags bindinger finner vi i SiO2 (f.eks. kvarts)?
Kovalente bindinger
Ioniske bindinger
Metallbindinger
Hydrogenbindinger
To eller flere av disse