Oppgave nr 5
Finnes det kovalente bindinger som ikke er polare?
Nei
Ja
Bare i nettverksforbindelser som diamant
Bare i metaller
Oppgave nr 2
Hvorfor leder salter (i fast form, ikke løsning) ikke elektrisk strøm?
Fordi ionene sitter fast i et gitter og ikke kan bevege seg
Fordi enhver bevegelse vil skape en ladningsforskyvning som vil koste uforholdsmessig mye energi
Fordi oktettregelen allerede er oppfylt
Salter leder strøm
Oppgave nr 8
Hva er en polar kovalent binding?
I en polar kovalent binding har atomene i bindingen forskjellig elektronegativitet (større enn 2.5)
I en polar kovalent binding går elektronene i bane bare rundt det ene atomet.
I en polar kovalent binding kommer elektronene bare fra det ene atomet.
I en polar kovalent binding har atomene i bindingen forskjellig elektronegativitet (0.5 eller mer; max 2.0)
Oppgave nr 1
Hva vil det si at et molekyl har en dipol?
Elektronene er forskjøvet slik at de de forskjellige atomene har en liten forskjell i ladning.
En dipol vil si at molekylet er magnetisk.
En dipol vil si at molekylet er ladet.
Elektronene går i hver sine baner.
Oppgave nr 4
Hva er riktig elektronprikkstruktur for vann, H2O?
A
B
C
Ingen
Alle