Oppgave nr 4
Hva er riktig elektronprikkstruktur for vann, H2O?
A
B
C
Ingen
Alle
Oppgave nr 5
Finnes det kovalente bindinger som ikke er polare?
Nei
Ja
Bare i nettverksforbindelser som diamant
Bare i metaller
Oppgave nr 3
Hvorfor leder metaller elektrisk strøm?
Fordi de ytterste elektronene er bevegelige og danner en "elektronsjø"
Fordi metaller består av lett bevegelige metallioner med positiv ladning i en "ionesjø"
Fordi elektroner utvkles mellom metallatomer så vi får negative og positve ioner. Ionene kan deretter flyte rundt i en "atomsjø"
Oppgave nr 6
Hvor finner vi den mest polare bindingen?
HF
H2
NH3
CH4
H2
Oppgave nr 8
Hva er en polar kovalent binding?
I en polar kovalent binding har atomene i bindingen forskjellig elektronegativitet (større enn 2.5)
I en polar kovalent binding går elektronene i bane bare rundt det ene atomet.
I en polar kovalent binding kommer elektronene bare fra det ene atomet.
I en polar kovalent binding har atomene i bindingen forskjellig elektronegativitet (0.5 eller mer; max 2.0)