Oppgave nr 14
Hvilken påstand om metaller er feil?
De kan smeltes og deretter fordampes til metallgasser
De danner solide nettverksforbindelser i fast fase
De inngår som kationer med positiv ladning i salter
I en legering er flere metaller blandet sammen, dette gir nye egenskaper
Noen metaller reagerer heftig med vann
Oppgave nr 15
På hvilken måte skiller gasser seg vesentlig fra væsker og faste stoffer?
De kan komprimeres i stor grad
De har ikke noen veldefinert form
I gasser finnes ingen kovalente bindinger
De er brennbare
Oppgave nr 5
I motsetning til CO2 er SiO2 et fast stoff. Hva er grunnen til dette?
Bindingnene mellom molekylene er sterkere
Bindingene i molekylene er sterkere
Det er andre typer bindinger i SiO2 enn i CO2
SiO2 er et salt, ikke en molekylær forbindelse
Oppgave nr 18
Hva skjer med molekylene i en væske når væsken fordamper?
Atomkjernene brytes ned til nøytroner og protoner
Kovalente bindinger i molekylene brytes, det dannes enkeltatomer
Kovalente bindinger i molekylene brytes, det dannes nye, mindre molekyler
Ikke-kovalente bindinger mellom molekylene brytes
Ikke noe spesielt, molekylene kommer bare lenger fra hverandre
Oppgave nr 26
Hvilket stoff er et salt? tips
CF4
SiF4
NF3
AsF3
AlF3