Oppgave nr 22
Hva skjer med vannets kokepunkt når vi blander i et annet stoff?
Øker
Avtar
Holder seg på 100 oC
Oppgave nr 10
Hvilket stoff er et salt?
ClO2
TiO2
SO2
NO2
SiO2
Oppgave nr 29
Hvilken påstand om vann er feil?
Vann er svakt blåfarget
Vann kan av og til bli kaldere enn 0 oC uten å fryse til is
Is kan sublimere til vanndamp uten å ha smeltet til vann først
Vann koker ved klart lavere temperaturer enn 100 oC når vi er høyt oppe (på et fjell)
Vann fryser ved klart høyere temperaturer enn 0 oC når vi er høyt oppe (på et fjell)
Oppgave nr 5
I motsetning til CO2 er SiO2 et fast stoff. Hva er grunnen til dette?
Bindingnene mellom molekylene er sterkere
Bindingene i molekylene er sterkere
Det er andre typer bindinger i SiO2 enn i CO2
SiO2 er et salt, ikke en molekylær forbindelse
Oppgave nr 23
Hvilket stoff er et metall tips
Se
Sb
Sn
B
Ge