Oppgave nr 7
Hvor mange mL konsentrert saltsyre (12 M) må vi bruke for å lage 3,0 L 0,10 M saltsyreløsning?
8,3 mL
25 mL
83 mL
250 mL
Oppgave nr 1
En vannløsning inneholder 6,0 g druesukker, C6H12O6, per liter. Hva er konsentrasjonen målt i molar, M?
30 M
3 M
0,33 M
0,033 M
Oppgave nr 12
Blander 50,0 mL 0,500 M CaCl2 og 80,0 mL vann. Hva blir konsentrasjonen av Cl--ioner i blandingen? tips
0,192 M
0,313 M
0,385 M
0,625 M
Oppgave nr 24
Karbonholdige meteoritter kan inneholde opptil 60 ppm aminosyrer. Dersom vi antar at en gjennomsnittlig aminosyre har en molmasse på ca 100 g/mol, hvor mange mol er det i en meteoritt på 10 g?
6.10-4 mol
6.10-5 mol
6.10-6 mol
6.10-7 mol
6.10-8 mol
Oppgave nr 2
Et glass A inneholder en 0,30 M løsning av Al(NO3)3, mens et annet glass B inneholder en 0,45 M løsning av Ca(NO3)2. I hvilket glass er konsentrasjonen av nitrationer høyest?
A
B
Like store