Oppgave nr 20
Hva er stoffmengden (i mol) av HCl i 40 mL tappet fra en flaske saltsyre merket med 5 M HCl (M = molar = mol/L)?
40 mol
5 mol
0,2 mol
0,125 mol
0,04 mol
0,008 mol
Oppgave nr 13
Blander 90,0 mL 0,300 M AgNO3 og 410,0 mL vann. Hva blir konsentrasjonen av Ag+-ioner? tips
0,054 M
0,066 M
0,108 M
0,132 M
Oppgave nr 21
100 g melk inneholder 4,90 g av disakkaridet laktose (melkesukker). Hva er konsentrasjonen målt i M? Vi setter tettheten til 1,00 g/mL. Husk at på figuren er det C-atomer der det ikke står et symbol. H-atomer bundet til C er ikke vist, du må regne ut hvor mange det er av dem ved å bruke at hvert C-atom inngår i fire bindinger.
0,138
0,143
0,146
0,149
Oppgave nr 12
Blander 50,0 mL 0,500 M CaCl2 og 80,0 mL vann. Hva blir konsentrasjonen av Cl--ioner i blandingen? tips
0,192 M
0,313 M
0,385 M
0,625 M
Oppgave nr 4
Hvor stort volum av en 0,040 M AlCl3-løsning må vi ta ut for å få nøyaktig 0,5 mol Cl--ioner?
12,5 L
4,2 L
0,08 L
0,03 L