Oppgave nr 16
Når et hydrokarbon forbrennes dannes det ofte sot, dette er et tegn på...
Svært høy varme
Svært lav varme
Underskudd av oksygen, altså ufullstendig forbrenning
Rikelig med oksygen, altså fullstendig forbrenning
Oppgave nr 24
Hvilket stoff er et organisk molekyl?
Mesan
Iman
Dekan
Sultan
Altan
Kaftan
Oppgave nr 38
Hva slags hydrokarbon er C2H2?
alkan
alken
alkyn
aromatisk
umulig å si da flere molekyler er representert med denne formelen
Oppgave nr 31
Hva slags hydrokarbon er C2H6?
alkan
alken
alkyn
aromatisk
umulig å si da flere molekyler er representert med denne formelen
Oppgave nr 18
Hva menes med et mettet hydrokarbon?
Et hydrokarbon med minst 1 enkeltbinding
Et hydrokarbon med kun enkeltbindinger
Et hydrokarbon med minst 1 dobbeltbinding
Et hydrokarbon med hovedsakelig enkeltbindinger