Oppgave nr 39
Hva er ikke sant om dette molekylet, etyn?
Etyn kan fremstilles fra kalsiumkarbid og vann: CaC2 + 2 H2O --> C2H2 + Ca(OH)2
Etyn er det samme som acetylen
Det er det minste alkynet
Etyn brukes blant annet som sveisegass
Eten er et flerumettet hydrokarbon
Oppgave nr 10
Hvilken forbindelse er dette?
Eten
Etan
Propan
Metan
Propen
Oppgave nr 27
Hva er ikke sant om dette molekylet, syklopropan?
Karbonatomene er sp3 hybridisert og bindingsvinkelen nær 109,5°, dette gjør syklopropan svært stabilt
Syklopropan ble tidligere brukt som bedøvningsmiddel
På grunn av størrelsen på ringen, er bindingsvinkelen langt fra 109,5°. Dette skaper ringspenning og gjør stoffet svært reaktivt
Sykloheksan kan betegnes som et sykloalkan
Syklopropan har samme kjemiske formel som propen, de er derfor strukturisomerer
Oppgave nr 15
Ranger disse forbindelsene fra lavest til høyest molekylvekt: etan, eten, etyn
etan, etyn, eten
etyn, eten, etan
etan, eten, etyn
eten, etan, etyn
eten, etyn, etan
Oppgave nr 40
Hva er ikke sant om dette molekylet, sykloheksan?
Sykloheksan brukes som råmateriale i produksjonen av nylon
Sykloheksan er en upolar væske som er uløselig i vann
Karbonatomene er sp3 hybridisert og bindingsvinkelen nær 109,5°
Sykloheksan er et umettet hydrokarbon
Sykloheksan forekommer i to forskjellige konformasjoner, såkalt stolkonformasjon og båtkonformasjon