Oppgave nr 23
Hvilket av disse alkanene er en væske ved standard trykk og temperatur?
Etan
Propan
Metan
Butan
Pentan
Oppgave nr 7
Hva kalles en forbrenning av et hydrokarbon hvor vi får dannet CO?
Kraftig forbrenning
Delvis forbrenning
Fullstendig forbrenning
Halvveis forbrenning
Ufullstendig forbrenning
Oppgave nr 2
Hvor mange elektroner mangler C-atomet i det ytterste skallet for å oppfylle oktettregelen?
Ingen, skallet er fullt
Det mangler 2 elektroner
C-atomet har et halvfullt skall og trenger ingen elektroner for å oppfylle oktettregelen
Det mangler 4 elektroner
Oppgave nr 20
Hvilken av forbindelsene under er en organisk forbindelse?
NaHCO3, natrium bikarbonat
CO2, karbondioksid
C4H9COOH, butansyre
HNO3, salpetersyre
NaCl, natriumklorid
Oppgave nr 13
Hvilken forbindelse er dette?
Eten
Etan
Propan
Metan
Propen