Oppgave nr 18
Hva menes med et mettet hydrokarbon?
Et hydrokarbon med minst 1 enkeltbinding
Et hydrokarbon med kun enkeltbindinger
Et hydrokarbon med minst 1 dobbeltbinding
Et hydrokarbon med hovedsakelig enkeltbindinger
Oppgave nr 31
Hva slags hydrokarbon er C2H6?
alkan
alken
alkyn
aromatisk
umulig å si da flere molekyler er representert med denne formelen
Oppgave nr 12
Hvilken forbindelse er dette?
Eten
Etan
Propan
Metan
Propen
Oppgave nr 40
Hva er ikke sant om dette molekylet, sykloheksan?
Sykloheksan brukes som råmateriale i produksjonen av nylon
Sykloheksan er en upolar væske som er uløselig i vann
Karbonatomene er sp3 hybridisert og bindingsvinkelen nær 109,5°
Sykloheksan er et umettet hydrokarbon
Sykloheksan forekommer i to forskjellige konformasjoner, såkalt stolkonformasjon og båtkonformasjon
Oppgave nr 2
Hvor mange elektroner mangler C-atomet i det ytterste skallet for å oppfylle oktettregelen?
Ingen, skallet er fullt
Det mangler 2 elektroner
C-atomet har et halvfullt skall og trenger ingen elektroner for å oppfylle oktettregelen
Det mangler 4 elektroner