Oppgave nr 1
Hva kjennetegner organiske forbindelser?
De inneholder bare C-atomer
De kan kun dannes i naturen, ikke på et laboratorium
De inneholder C-atomer
De pumpes opp som et biprodukt i oljeindustrien
De består av kjeder av C-atomer uten forgreninger
Oppgave nr 2
Hvor mange elektroner mangler C-atomet i det ytterste skallet for å oppfylle oktettregelen?
Ingen, skallet er fullt
Det mangler 2 elektroner
C-atomet har et halvfullt skall og trenger ingen elektroner for å oppfylle oktettregelen
Det mangler 4 elektroner
Oppgave nr 3
Hva slags atomer består hydrokarboner av?
De er det samme som karbohydrater og består av hydrogenatomer, karbonatomer og oksygenatomer
De består av vannmolekyler og karbonatomer
De består av hydrogenatomer og karbonatomer
De består av lange kjeder med karbonatomer
Oppgave nr 4
Hva kjennetegner et alken?
Det er et hydrokarbon som kun inneholder enkeltbindinger
Det er et hydrokarbon som inneholder hovedsakelig enkeltbindinger
Det er et mettet hydrokarbon
Det inneholder kun dobbeltbindinger
Det inneholder minst 1 dobbeltbinding
Oppgave nr 5
Hva kjennetegner et alkyn?
Det er et hydrokarbon som kun inneholder trippelbindinger
Det er et hydrokarbon som inneholder hovedsakelig trippelbindinger
Det inneholder minst 1 trippelbinding
Det er det samme som et alken, kun en gammeldags skrivemåte
Det inneholder minst 1 dobbeltbinding