Oppgave nr 6
Hva kjennetegner et alkan?
Det er et hydrokarbon som kun inneholder enkeltbindinger
Det er et hydrokarbon som inneholder hovedsakelig enkeltbindinger
Det er et umettet hydrokarbon
Det inneholder kun 1 dobbeltbinding, resten enkeltbindinger
Det er det samme som metan, altså CH4
Oppgave nr 7
Hva kalles en forbrenning av et hydrokarbon hvor vi får dannet CO?
Kraftig forbrenning
Delvis forbrenning
Fullstendig forbrenning
Halvveis forbrenning
Ufullstendig forbrenning
Oppgave nr 8
Hva frigjøres/dannes når vi antenner et hydrokarbon?
Vi danner CO2
Vi frigjør energi og danner CO2 og H2O
Vi danner karbohydrater
Vi frigjør energi og danner CO2
Vi danner CO2 og O2
Oppgave nr 9
Hva kalles prosessen når plantene lager druesukker?
Hypofysen
Metastasen
Osmosen
Fotosyntesen
Trombosen
Oppgave nr 10
Hvilken forbindelse er dette?
Eten
Etan
Propan
Metan
Propen