Oppgave nr 22
Hva er C-C-bindingsvinkelen i syklopropan?
60
90
100
108
120
150
180
Oppgave nr 1
Hvilken påstand er feil om hydrokarboner?
Hydrokarboner inneholder H
Hydrokarboner inneholder C
Hydrokarboner inneholder H, C, O
Hydrokarboner inneholder kun H og C
Oppgave nr 29
Hvorfor er alkener mer reaktive enn alkaner?
Dobbeltbindingen er sterkere enn enkeltbindingen
Høy elektrontetthet i dobbeltbindingen
Alkaner reagerer raskere enn alkener
Vi må ikke tilføre så mye energi for å bryte en dobbeltbinding
Oppgave nr 19
Olje og gass er viktige energikilder, hvilken påstand under er ikke riktig?
Brennverdien (i MJ/kg) for fullstendig forbrenning av bensin og diesel er nesten tre ganger høyere enn for en furukubbe
Hydrogengass har nesten tre ganger høyere brennverdi (i MJ/kg) enn bensin og diesel
Hydrogengass er ingen energikilde, kun en energibærer
Fullstendig forbrenning av hydrokarboner gir karbonmonoksidgass
Hydrogengass er ikke et hydrokarbon og gir følgelig kun vanndamp når det forbrennes
Oppgave nr 9
Hva er ikke riktig om alkaner?
Ugrenede alkaner med 1 til 4 karbonatomer er gasser ved romtemperatur og atmosfærisk trykk
Ugrenede alkaner med 5 til 17 karbonatomer er væsker ved romtemperatur og atmosfærisk trykk
Ugrenede alkaner med mer enn 18 karbonatomer er faste stoffer ved romtemperatur og atmosfærisk trykk
Kokepunktet øker med økende forgrening