Oppgave nr 21
Navngi forbindelsen under (grønn=Cl).
Diklorometan
1,1-Diklorometan
Diklormetan
Diklormetan
Oppgave nr 26
Hva blir den generelle formelen for sykloalkaner?
CnH, der n er et positivt heltall
CnH2n, der n er et positivt heltall
CnH2n+1, der n er et positivt heltall
C2nHn, der n er et positivt heltall
Oppgave nr 43
Hvilke av forbindelsene under er mettede, enumettede og flerumettede?
Mettede: D, E, G, Enumettede: A, B, Flerumettede: C, F, H, I
Mettede: D, E, Enumettede: B, G, Flerumettede: A, C, F, H, I
Mettede: D, E, Enumettede: A, B, G, Flerumettede: C, F, H, I
Oppgave nr 24
Hva er C-C-bindingsvinkelen i syklopentan?
60
90
100
108
120
150
180
Oppgave nr 32
Ranger disse forbindelsene fra lavest til høyest molekylvekt: metan, oktan, pentan, nonan, dekan, etan, butan, propan, heksan, heptan.
Etan, metan, propan, pentan, butan, heptan, heksan, oktan, dekan, nonan
Metan, etan, propan, pentan, butan, nonan, heksan, oktan, nonan, dekan
Metan, nonan, etan, propan, dekan, butan, heksan, oktan, heptan, pentan
Metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, nonan, oktan, dekan
Metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan