Oppgave nr 1
Hvilken påstand er feil om hydrokarboner?
Hydrokarboner inneholder H
Hydrokarboner inneholder C
Hydrokarboner inneholder H, C, O
Hydrokarboner inneholder kun H og C
Oppgave nr 2
Hvilken stoffgruppe er ikke en del av hydrokarbonene?
Alkener
Alkaner
Alkyner
Arener
Alkoholer
Oppgave nr 3
Hvilken forbindelse er dette?
Propen
Propyn
Propan
Metan
Butan
Oppgave nr 4
Hvilken forbindelse er dette?
1-Propyn
2-Propyn
Buten
1-Propen
1-Propan
Oppgave nr 5
Hva er ikke riktig for denne forbindelsen?
Den heter metangass
Det er en væske ved høy temperatur
Bindingsvinkelen er 109,5 altså tetraedervinkelen
Omtrent 95 % av naturgassen på norsk kontinentalsokkel er denne forbindelsen