Oppgave nr 11
Hva er ikke riktig påstand om alkaner?
Alkaner er hydrofobe
Alkaner er upolare
Jo større alkanene er, jo mindre vannløselige er de
Alkanene er kjemisk sett lite reaktive
Alkaner kan brukes som impregneringsmidler
Alkaner kan brukes som løsningsmidler for upolare forbindelser
Alkaner kan brukes som løsningsmidler for polare forbindelser
Oppgave nr 12
Hva er ikke riktig for alkaner?
De er lite reaktive og kan derfor benyttes til å beskytte gjenstander mot fuktighet, syrer, baser og oksygen
Skismøring inneholder gjerne alkaner
Alkaner kan ikke danne midlertidige dipoler
Oppgave nr 13
Navngi forbindelsene under.
A: syklopropan, B: sykobutan, C: sykopentan
A: syklisk propan, B: syklisk butan, C: syklisk pentan
A: ringpropan, B: ringbutan, C: ringpentan
A: sykopropanol, B: syklobutanol, C: sykopentanol
A: syklopentan, B: syklobutan, C: syklopropan
Oppgave nr 14
Hva er feil påstand for forbindelsen under?
Alle bindingsvinklene mellom C-atomene er 90 grader
Bindingsvinklene mellom C-atomene ligger langt unna tetraedervinkelen
Forbindelsen kalles kuban
Forbindelsen er meget ustabil
Oppgave nr 15
Hva er ikke riktig for forbindelsen under?
Heter etyn
Kalles gjerne acetylen
Kalles gjerne etylen
Hybridiseringen på C-atomene er sp
Forbindelsen er lineær