Oppgave nr 14
Hva er ikke riktig påstand for alkaner?
Jo mer grenet, jo lavere kokepunkt for en gitt summeformel
En heksylgruppe har 6C og 13H
En metylpropylgruppe har 4C og 9H
Konstitusjonelle isomerer har samme molekylformel, men ulik orientering av atomer
Konstitusjonelle isomerer er det samme som strukturisomerer
Strukturisomerer har ulike kjemiske og fysiske egenskaper
Sykloheksan og heksan er to strukturisomerer
Oppgave nr 23
Hvilken påstand er ikke riktig for paracetamol (vist i figuren under)?
IUPAC-navn N-(4-hydroksyphenyl)etanamid eller N-(4-hydroksyphenyl)acetamid
Smertestillende og febernedsettende
Selges blant annet under merkenavnet Paracet i Norge
Inneholder de funksjonelle gruppene amid, hydroksy og aren
Lite aktiv som betennelsesdempende i forhold til for eksempel ibuprofen (i Ibux)
Oppgave nr 12
Navngi forbindelsen i figuren.
7-Etyl-2,8,9,11-tetrametyl-6-(2-metylbutyl)dodekane
7-Etyl-2,8,9,11-tetrametyl-6-iso(2)pentyldodekan
6-Etyl-2,4,5,11-tetrametyl-7-(2-metylbutyl)dodekan
6-Ethyl-2,4,5,11-tetramethyl-7-(2-methylbutyl)dodekan
6-Etyl-2,4,5,11-tetrametyl-7-(2-metylbutyl)dodecan
7-Etyl-2,8,9,11-tetrametyl-6-(2-metylbutyl)dodekan
Oppgave nr 4
Balanser likningen for fullstendig forbrenning av dekan.
X=1, Y=15, Z=10, Æ=11
X=1, Y=31, Z=20, Æ=22
X=2, Y= 33, Z=20, Æ=22
X=2, Y=31, Z=20, Æ=22
X=1, Y=11, Z=10, Æ=11
Ikke mulig å balansere
Oppgave nr 3
Hvilken påstand er ikke riktig for formelen vist her?
Viser fullstendig forbrenning av alkaner
I tillegg til karbondioksid og vann frigjøres det store mengder energi
Reaksjonslikningen viser en uren forbrenning
Fullstendig forbrenning som vist her er mer miljøvennlig enn ufullstendig forbrenning