Oppgave nr 15
Hvor mange C-atomer er det i undekan?
1
10
11
12
19
Oppgave nr 21
Hvilken påstand er ikke riktig for hydrokarboner?
Kondenserte strukturformler kan hjelpe oss å se hvordan atomene er arrangert dersom strukturisomeri er mulig
Kondensert strukturformel for dekan er CH3(CH2)8CH3
Strukturformelen C4H10 gir kun mulighet for en isomer
Lav grad av van der Waals-krefter mellom molekylene gir høye kokepunkt
Hydrokarboner har gjerne lavere tetthet enn vann
Overflaten på grenede alkaner er lavere enn for ugrenede, hvilket fører til lavere van der Waals-krefter mellom molekylene og dermed lavere kokepunkter for grenede
Hydrokarboner har relativt sett lave smelte- og kokepunkter
Oppgave nr 18
Ranger følgende forbindelser etter økende kokepunkt: Butyn, propyn, etyn og propen.
Etyn < propen < propyn < butyn
Propen < etyn < propyn < butyn
Etyn < propyn < propen < butyn
Etyn < propyn < butyn < propen
Oppgave nr 12
Navngi forbindelsen i figuren.
7-Etyl-2,8,9,11-tetrametyl-6-(2-metylbutyl)dodekane
7-Etyl-2,8,9,11-tetrametyl-6-iso(2)pentyldodekan
6-Etyl-2,4,5,11-tetrametyl-7-(2-metylbutyl)dodekan
6-Ethyl-2,4,5,11-tetramethyl-7-(2-methylbutyl)dodekan
6-Etyl-2,4,5,11-tetrametyl-7-(2-metylbutyl)dodecan
7-Etyl-2,8,9,11-tetrametyl-6-(2-metylbutyl)dodekan
Oppgave nr 6
Hva er ca bindingsvinkel mellom C1-C2-C3 i figuren under?
90
Ca 109,5
120
150
180