Oppgave nr 6
Hva er ca bindingsvinkel mellom C1-C2-C3 i figuren under?
90
Ca 109,5
120
150
180
Oppgave nr 5
Hvilken geometri har eten?
Tetraeder
Pyramidal
Plan
Plankkvadratisk
Triagonal pyramidal
Oktaederisk
Vinklet
Oppgave nr 11
Hva er ca bindingsvinkel mellom C9-C10-C11 i figuren under?
90
Ca 109,5
120
150
180
Oppgave nr 7
Hva er ca bindingsvinkel mellom C2-C3-C4 i figuren under?
90
Ca 109,5
120
150
180
Oppgave nr 20
Hvilken påstand er ikke riktig for C-atomet?
Danner vanligvis kovalente bindinger
Grunnstoffet har flere allotropiske former, allotrope former av et grunnstoff har samme fysiske tilstand, men ulike egenskaper
C-atomet inngår i et omtrent ubegrenset antall forbindelser
C-atomet kan danne seks bindinger til andre atomer
Organiske molekyler i løsning leder ikke strøm på samme måte som salter som er løst opp