Oppgave nr 5
Hvilken geometri har eten?
Tetraeder
Pyramidal
Plan
Plankkvadratisk
Triagonal pyramidal
Oktaederisk
Vinklet
Oppgave nr 6
Hva er ca bindingsvinkel mellom C1-C2-C3 i figuren under?
90
Ca 109,5
120
150
180
Oppgave nr 23
Hvilken påstand er ikke riktig for paracetamol (vist i figuren under)?
IUPAC-navn N-(4-hydroksyphenyl)etanamid eller N-(4-hydroksyphenyl)acetamid
Smertestillende og febernedsettende
Selges blant annet under merkenavnet Paracet i Norge
Inneholder de funksjonelle gruppene amid, hydroksy og aren
Lite aktiv som betennelsesdempende i forhold til for eksempel ibuprofen (i Ibux)
Oppgave nr 18
Ranger følgende forbindelser etter økende kokepunkt: Butyn, propyn, etyn og propen.
Etyn < propen < propyn < butyn
Propen < etyn < propyn < butyn
Etyn < propyn < propen < butyn
Etyn < propyn < butyn < propen
Oppgave nr 10
Hva er ca bindingsvinkel mellom C14-C15-C16 i figuren under?
90
Ca 109,5
120
150
180