Oppgave nr 1
Hvilken påstand er ikke riktig for metan?
Det er det minste hydrokarbonet
Metan forekommer også i form av frosne metanhydrater, metanmolekyler med et gitter av vannmolekyler rundt
Metan er brennbar
Metan er mye mindre potent drivhusgass enn karbondioksid
Kanskje er det største reservoaret av fossilt brennstoff i form av frosne metanhydrater
Oppgave nr 3
Hvilken påstand er ikke riktig for formelen vist her?
Viser fullstendig forbrenning av alkaner
I tillegg til karbondioksid og vann frigjøres det store mengder energi
Reaksjonslikningen viser en uren forbrenning
Fullstendig forbrenning som vist her er mer miljøvennlig enn ufullstendig forbrenning
Oppgave nr 4
Balanser likningen for fullstendig forbrenning av dekan.
X=1, Y=15, Z=10, Æ=11
X=1, Y=31, Z=20, Æ=22
X=2, Y= 33, Z=20, Æ=22
X=2, Y=31, Z=20, Æ=22
X=1, Y=11, Z=10, Æ=11
Ikke mulig å balansere
Oppgave nr 5
Hvilken geometri har eten?
Tetraeder
Pyramidal
Plan
Plankkvadratisk
Triagonal pyramidal
Oktaederisk
Vinklet
Oppgave nr 6
Hva er ca bindingsvinkel mellom C1-C2-C3 i figuren under?
90
Ca 109,5
120
150
180