Oppgave nr 7
Hva er ca bindingsvinkel mellom C2-C3-C4 i figuren under?
90
Ca 109,5
120
150
180
Oppgave nr 8
Hva er ca bindingsvinkel mellom C3-C4-C5 i figuren under?
90
Ca 109,5
120
150
180
Oppgave nr 9
Hva er ca bindingsvinkel mellom C7-C8-C9 i figuren under?
90
Ca 109,5
120
150
180
Oppgave nr 10
Hva er ca bindingsvinkel mellom C14-C15-C16 i figuren under?
90
Ca 109,5
120
150
180
Oppgave nr 11
Hva er ca bindingsvinkel mellom C9-C10-C11 i figuren under?
90
Ca 109,5
120
150
180