Oppgave nr 32
Hvilke av forbindelsene i figuren inneholder en aromat, alkohol, fenol, tiol eller eter? Forbindelsene er antivirale, A mot HIV, C og D mot herpes, C benyttes også som tykner i kosmetikk.
Aromat: A, B, D Alkohol: A, C, D Tiol: Ingen Fenol: Ingen Eter: Ingen
Aromat: A, B, D Alkohol: A, C, D Tiol: Ingen Fenol: Ingen Eter: A, B, D
Aromat: A, B, D Alkohol: A, C, B, D Tiol: Ingen Fenol: Ingen Eter: B, D
Aromat: A, B, D Alkohol: A, C, D Tiol: Ingen Fenol: Ingen Eter: B, D
Aromat: B, D Alkohol: A, C, D Tiol: Ingen Fenol: Ingen Eter: B, D
Oppgave nr 41
Hvilken alkohol er tresprit?
Metanol
Etanol
Propan-1-ol
Propan-2-ol
Butan-1-ol
Pentan-1-ol
Heksan-1-ol
Oppgave nr 37
Bildet under viser hvilke fraksjoner av råoljen som blir brukt til hva. Hva er riktig påstand for foredling av råolje?
Fraksjonen som benyttes i bensin har høyere kokepunkt enn fraksjonen som benyttes i diesel
Blandingen av forbindelser som kan destilleres ut i et bestemt temperaturintervall, kalles en fraksjon
Fraksjonene med kortkjedede hydrokarboner koker ved høyest temperatur
Fraksjonen med >70 C-atomer er en rest som er ubrukelig og må følgelig deponeres
Oppgave nr 44
Figuren under viser but-2-en, hvilken påstand er ikke korrekt?
Cis-formen er mest stabil
Trans-formen har høyere smeltepunkt
De to forbindelsene er ulike siden dobbeltbindingen må brytes for å gå fra cis til trans
Cis vil si at de to substituentene er på samme side i dobbeltbindingen
Oppgave nr 38
Oksidasjon av metan til metanol skjer over flere trinn, men forenklet kan den skrives som i figuren under. Å fremstille metanol fra metangass er en meget ettertraktet prosess, hvilken påstand er ikke riktig?
Et problem ved oksidasjon av metan til metanol er at vi kan få overoksidasjon
Reaksjonslikningen over viser en delvis oksidasjon
Metanol er mye brukt løsningsmiddel og kan dessuten foredles videre
Fullstendig forbrenning av metangass gir CO
Metanol er langt enklere å transportere enn metangass og omdanning av metangass til metanol ville derfor være gunstig økonomisk sett på oljeplattformene
Metanol kan oksideres til maursyre