Oppgave nr 8
Hvilke av molekylene er de samme?
A, C, H
B, C, F, G, H
B, G, H
B, G
B, E, G
D, E
Oppgave nr 7
Hva er ikke riktig for forbindelsen HCHO?
Det er det minste aldehydet
Formelt navn metanal
Kalles formaldehyd på folkemunne
Brukes til å konservere cellevev
Giftig for mennesker
Ingen av påstandene over er feil
Oppgave nr 3
Hvilke funksjonelle grupper er ikke tilstede i dette molekylet?
Amin
Halogen
Karboksylsyre
Aromat
Oppgave nr 14
Hvilken funksjonell gruppe har endelsen –syre?
Ketoner
Aldehyder
Alkoholer
Estere
Syrer
Karboksylsyrer
Etere
Aminer
Oppgave nr 32
Kondensasjon (frigjørelse av et lite molekyl, i dette tilfellet vann) av en karboksylsyre og en alkohol gir en ester. Hva er korrekt for estere?
Estere er luktfrie forbindelser
Lukt vi forbinder med frukt som bringebær, pære, banan ananas er gjerne estere
Inneholder den funksjonelle gruppen –COOH
Dannes også når to alkoholer reagerer med hverandre