Oppgave nr 26
Under ser du polymeren teflon (n=positivt heltall), hvilken monomer fremstilles polymeren fra?
Tetrafluoreten
Difluoreten
Eten
Fluoreten
Fluoracetylen
1,1,2,2-Tetrafluoretan
Oppgave nr 17
Hvilken stoffgruppe har funksjonell gruppe –COOR?
Aldehyder
Ketoner
Alkoholer
Ketener
Estere
Karboksylsyrer
Fenoler
Etere
Oppgave nr 35
Hva mener vi med strukturisomeri?
Samme struktur, men ulik kjemisk formel
Strukturisomerer er to forbindelser med ulik struktur
Forbindelser med samme kjemiske formel. men forskjellig struktur
To forskjellige forbindelser er strukturisomere
Oppgave nr 7
Hva er ikke riktig for forbindelsen HCHO?
Det er det minste aldehydet
Formelt navn metanal
Kalles formaldehyd på folkemunne
Brukes til å konservere cellevev
Giftig for mennesker
Ingen av påstandene over er feil
Oppgave nr 44
Hva er ikke riktig for strukturisomerer?
Forbindelsen C15H32 har over fire tusen ulike strukturisomerer
Isos er gresk og betyr lik
Meros er gresk og betyr del
Isobutan og propan er stereoisomerer