Oppgave nr 20
Hvordan virker en katalysator?
Katalysatoren senker dannelsesenergien.
Katalysatoren gjør reaksjonen mer eksoterm.
Katalysatoren gjør Gibbs fri energi for reaksjonen mer gunstig.
Katalysatoren danner en ny reaksjonsvei med lavere aktiveringsenergi.
Oppgave nr 16
Hvilken påstand om katalysatorer er IKKE riktig?
Enzymer er biologiske katalysatorer.
En katalysator deltar i reaksjonen, men forbrukes ikke.
En katalysator øker reaksjonsfarten til en reaksjon.
Reaksjonen med katalysator har høyere aktiveringsenergi enn samme reaksjon uten katalysator.
Oppgave nr 7
Vil en katalysator føre til at det dannes mer produkter i en kjemisk reaksjon?
Ja, en katalysator fører til at produktene dannes raskere.
Ja, siden en katalysator reduserer reaksjonsentalpien vil det danne mer produkter.
Nei, mengden produkter er bestemt av likevektskonstanten eller de ytrebetingelser som trykk og temperatur.
Oppgave nr 2
Hva er enheten til reaksjonsfart (reaction rate)?
Km/time
Mol/sekund eller g/sekund
m/sekund
grader/minutt
Oppgave nr 23
Brutto likningen for framstilling av ammoniakk fra nitrogen og hydrogen er:
N2(g) + 3 H2(g) <-> 2 NH3(g)
Hvordan vil fjerning av produktet fra reaksjonsblandingen påvirke mengden ammoniakk som dannes? tips
Fjerning av produktet vil drive likevekten mot å danne mer produkt.
Fjerning av produktet vil senke trykket dermed blir det mindre ammoniakk, industriprosessen (Haber Bosch prosess) kjøres ved høyt trykk.
Fjerning av produktet vil i følge Le Châteliers-prinsipp føre til at reaksjonen går motsatt vei for å motvirke forandringen.