Oppgave nr 1
Hva er reaksjonsfart (reaction rate)?
Hvor mye stoff som omsettes per tidsenhet.
Et mål for hvor mye varme som utvikles.
Et utrykk for hvilken retning reaksjonen går i.
Hvor mye produkt som dannes.