Oppgave nr 5
Hva skjer med reaksjonsfarten når en katalysator tilsettes?
Om reaksjonen er eksoterm så vil den avta
Den øker
Den er uforandret
Om reaksjonen er endoterm så vil den avta
Oppgave nr 26
Hva skjer med reaksjonsfarten når konsentrasjonen øker?
Den øker (om ikke det er en reaksjon av 0. orden)
Den er uforandret
Om reaksjonen er endoterm så vil den avta
Om reaksjonen er eksoterm så vil den avta
Oppgave nr 2
Hva er enheten til reaksjonsfart (reaction rate)?
Km/time
Mol/sekund eller g/sekund
m/sekund
grader/minutt
Oppgave nr 12
Reaksjonen for framstilling av ammoniakk fra nitrogen og hydrogen er eksoterm (DeltaH<0):
Hvordan vil en temperaturøkning påvirke mengden ammoniakk som dannes? tips
Eksoterm reaksjon det vil si at det produseres varme, i følge Le Châteliers-prinsipp vil likevekten da forskyves mot reaktanter (mindre produkt) for å motvirke temperatur økningen.
En temperaturøkning vil få reaksjonen til å gå fortere slik at det dannes mer produkt.
En temperaturøkning vil få reaksjonen til å gå til likevekt da dannes det mer ammoniakk.
Oppgave nr 16
Hvilken påstand om katalysatorer er IKKE riktig?
Enzymer er biologiske katalysatorer.
En katalysator deltar i reaksjonen, men forbrukes ikke.
En katalysator øker reaksjonsfarten til en reaksjon.
Reaksjonen med katalysator har høyere aktiveringsenergi enn samme reaksjon uten katalysator.