Oppgave nr 25
Figuren under viser energifordelingen til molekylene i en gass, ved en gitt temperatur.
Hvilke molekyler har størst sannsynlighet for å reagere når de kolliderer?
Molekyler med energi i området a-b.
Molekyler med energi i området b-c.
Molekyler med energi i området c og opp.
Ingen av molekylene har nok energi til å reagere.
Oppgave nr 2
Hva er enheten til reaksjonsfart (reaction rate)?
Km/time
Mol/sekund eller g/sekund
m/sekund
grader/minutt
Oppgave nr 14
Hvem framsatte “Massevirkningsloven” først? tips
Goldsmith
Guldberg og Waage
Le Châtelier
Lavosier
Oppgave nr 19
Utrykket:
kalles Massevirkningsloven på norsk.
Hva kalles dette utrykket på engelsk?
The Equilibrium Constant expression
The Equilibrium law
The Mass Law
Oppgave nr 11
Hva er aktiveringsenergi?
Forskjellen mellom energien til det aktiverte komplekset og energien til produktene.
Forskjellen mellom energien til utgangsstoffene og energien til produktene.
Forskjellen mellom energien til utgangsstoffene og energien til det aktiverte komplekset.