Oppgave nr 2
Hva er enheten til reaksjonsfart (reaction rate)?
Km/time
Mol/sekund eller g/sekund
m/sekund
grader/minutt
Oppgave nr 3
Hva er enheten til aktiveringsenergi?
J/minutt
J/sekund
J/mol
Km/sekund
Oppgave nr 4
Hva er et aktivert kompleks?
Et kompleks av reaktanter og produkter.
Det rommelige sammenstillingen av reaktantene som har like stor sannsynlighet til enten å reagere videre til produkter eller å gå tilbake til reaktantene.
Et d-metal kompleks som er tilført energi.
Et kompleks der en eller flere ligander er fjernet.
Oppgave nr 5
Hva skjer med reaksjonsfarten når en katalysator tilsettes?
Om reaksjonen er eksoterm så vil den avta
Den øker
Den er uforandret
Om reaksjonen er endoterm så vil den avta
Oppgave nr 6
Vil en katalysator endre likevekten til en kjemisk reaksjon?
Nei, likevekten er bestemt av termodynamikken. En katalysator kan føre til at likevekten innstilles raskere.
Ja, en katalysator får en reaksjon til å gå lengre enn den ville gjort uten katalysator.
Ja, siden en katalysator reduserer reaksjonsentalpien vil det danne mer produkter.