Oppgave nr 33
Skriv likning for vannets egenprotolyse. Hva er numerisk verdi til vannets ioneprodukt ved 25 °C?
14
7
1,0 ×10−14

1,0 ×10−7

Oppgave nr 16
Hva er protolysegraden til en syre?
et annet uttrykk for Ka
fraksjon av syremolekylene som har avgitt H+ til vann
en negativt tatt logaritme til Ka
fraksjon av gjenstående syremolekylene
Oppgave nr 4
Prosessen når en syre avgir protonet i sin vandige løsning heter:
protolyse
hydrolyse
katalyse
solvolyse
Oppgave nr 5
Hva avgir syren protonet til i sin vandige løsning?
H2O
en tilsatt base
OH
oppløst oksygen
Oppgave nr 51
Hva er pH i 0,6 M ammoniakk hvor NH3+H2O=NH4++OH har Kb = 1,8×10−5 = x2/(M−x) slik at vannets egenprotolysebidrag neglisjeres?
12,5
12
11
11,5