Oppgave nr 36
Hvilke oksider danner en syre i vandig løsning?
MgO, Li2O
Na2O, CaO
Cl2O, SO3
CaO, BaO
Oppgave nr 28
Hvilken syre finnes i magen vår?
eddiksyre
saltsyre
melkesyre
askorbinsyre
Oppgave nr 27
Noen organiske syrer anvender vi i matlaging eller matprodukter. Hvilket er ikke tilfellet:
eddiksyre som konserveringsmiddel og for smakens skyld
melkesyre er i yoghurt
smørsyre i smør
askorbinsyre som konserveringsmiddel og i vitamintabletter
Oppgave nr 45
Hvilken syre dannes når SO2 gass løses i vann?
H2SO3
H2SO4
salpetersyre
vinsyre
Oppgave nr 49
Hva definerer en syre?
At i vandig løsning kan en syre spalte av H+ ioner
At alle syrens molekyler spalter av H+ ion
At bare noen få syrens molekyler spalter av H+ ion
At en syre har H i formelen