Oppgave nr 43
Hvilken av følgende total- eller ionereaksjoner beskriver ikke nøytralisering?
H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
HCl + KOH = KCl + H2O
H3O+ + OH = 2H2O
HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3
Oppgave nr 48
Hver syreformel er laget av minst ett positivt H+ og et tilsvarende negativt ion. Hvilke negative ioner hører ikke til den nevnte syren?
HSO4 og SO42− til svovelsyren
HCO3 og CO32− til karbonsyren
NO3 til salpetersyren
F til saltsyren
Oppgave nr 10
Hva stemmer?
pH skalaen gjelder vandige løsninger
pH skalaen gjelder alle løsninger
Universalindikatorpapir måler pH også i organiske løsningsmiddler
pH skalaen gjelder ikke bare løsninger
Oppgave nr 30
Hovedårsaken til sur nedbør er at:
syre fra kjemisk industri renner ut i elvene
syre fra kjemiske laboratorier kommer ut i lufta
CO2 fra forbrenning av fossilt brensel slippes ut i lufta
SO2 og NO2 fra forbrenning av kull og olje løses i vanndråpene som er i atmosfæren
Oppgave nr 44
Hvilken likning beskriver hvordan NH4NO3 dannes gjennom nøytralisering?
N2 + 2H2O = NH4NO3
HNO3 + NH3 = NH4NO3
NO+ + NH2 + H2O = NH4NO3
NH4Cl + AgNO3 = AgCl + NH4NO3