Oppgave nr 6
Hva foregår når en sur løsning blandes med en basisk løsning?
en reaksjon mellom syren og basen
nøytralisering
oppvarming
alle disse
Oppgave nr 7
Universalindikatorpapir brukes ikke til
å måle surhet
å måle basisitet
å måle pH
å måle pK
Oppgave nr 8
Hva er feil om universalindikatorpapir?
i sur løsning blir det rødt og viser lave pH-verdier
i basisk løsning blir det blått og viser høye pH-verdier
skalaen papiret måler er fra 0 til 14
indikatoren har nesten ubegrenset holdbarhet
Oppgave nr 9
Hva kaller vi en løsning som har pH 7 ?
mettet
ideel
nøytral
upolar
Oppgave nr 10
Hva stemmer?
pH skalaen gjelder vandige løsninger
pH skalaen gjelder alle løsninger
Universalindikatorpapir måler pH også i organiske løsningsmiddler
pH skalaen gjelder ikke bare løsninger