Oppgave nr 33
Skriv likning for vannets egenprotolyse. Hva er numerisk verdi til vannets ioneprodukt ved 25 °C?
14
7
1,0 ×10−14

1,0 ×10−7

Oppgave nr 35
Hva er feil om universalindikatorpapir?
i sur løsning blir det rødt
i basisk løsning blir det blått
dets pH skala er fra 0 til 14
har nesten ubegrenset holdbarhet

Oppgave nr 30
Hvilket utsagn er feil?
Jo sterkere en syre er, desto svakere er dens korresponderende base
Jo sterkere en syre er, desto sterkere er dens korresponderende base
Jo svakere en syre er, desto sterkere er dens korresponderende base
Jo svakere en base er, desto sterkere er dens korresponderende syre
Oppgave nr 29
Skriv protolysereaksjon til OH i vann. Hva er korresponderende base i reaksjonen?
H2O
OH
H3O+
H3O2
Oppgave nr 43
Hvilket utsagn gir i seg selv ingen informasjon om pH i vandig natriumacetat? Vi vet at Na+ er uten effekt.
Natriumacetat er et salt
Eddiksyre er en svak syre
CH3COO ionene protoneres av vann
Natriumacetat er et salt av en svak syre (CH3COOH) og en sterk base (NaOH)