Oppgave nr 30
Hvilket utsagn er feil?
Jo sterkere en syre er, desto svakere er dens korresponderende base
Jo sterkere en syre er, desto sterkere er dens korresponderende base
Jo svakere en syre er, desto sterkere er dens korresponderende base
Jo svakere en base er, desto sterkere er dens korresponderende syre
Oppgave nr 21
Hvordan ser vi at en base er svak?
at den har lav pH
at den har lav konsentrasjon
at den reagerer med vann i liten omfang
at den etser lite
Oppgave nr 36
Hva er pH i en løsning når [H3O+] = 2,0×10−5:
−5,3
+4,7
−4,7
+5,3
Oppgave nr 20
Hvordan ser vi at en base er sterk?
at den løser opp metaller
at den dekomponerer organiske stoffer
at den reagerer med vann i nesten 100 % omfang
ut fra pH
Oppgave nr 50
Hva er pH i 0,60 M maursyre med Ka = 1,8×10−4?
2,5
2,0
1,5
3,0