Oppgave nr 1
Hvordan Brønsted definerte basen?
Et stoff som kan motta H+
Et stoff som kan motta OH
Et stoff som kan avgi OH
Et stoff som kan avgi H+
Oppgave nr 2
Hvordan Brønsted definerte syren?
Et stoff som kan motta H+
Et stoff som kan motta OH
Et stoff som kan avgi OH
Et stoff som kan avgi H+
Oppgave nr 3
Hva stemmer ikke om H+?
Det heter proton
Det er det minste ionet
Det er bare en atomkjerne
Det har bare ett elektron
Oppgave nr 4
Prosessen når en syre avgir protonet i sin vandige løsning heter:
protolyse
hydrolyse
katalyse
solvolyse
Oppgave nr 5
Hva avgir syren protonet til i sin vandige løsning?
H2O
en tilsatt base
OH
oppløst oksygen