Oppgave nr 6
Prosessen når en base tar opp protonet i sin vandige løsning heter:
protonering
absorbering
dissosiering
assosiering
Oppgave nr 7
Hva er protolysereaksjon til HCl (som et molekyl eller gas) i vandig løsning:
HCl + H2O = H3O+ + Cl
HCl + OH = H2O + Cl
H3O+ + Cl = HCl + H2O
H3O+ + OH = H2O + H2O
Oppgave nr 8
Hva definerer en sterk syre?
at den er konsentrert
at den har høy konsentrasjon H3O+
protolysegrad ~100 %
lav pH
Oppgave nr 9
Hvilke er begge to sterke syrer?
H3PO4, HBr
H2SO4, CH3COOH
HCl, HNO3
HCl, H2CO3
Oppgave nr 10
Hva definerer en svak syre?
at den har høy pH
lav konsentrasjon
at bare en liten grad (< 5 %) av syrepartiklene har avgitt H+ til vannmolekylene
lav konsentrasjon til H3O+