Oppgave nr 49
Hvilken av prosedyrene gir deg en optimal buffer basert på H2CO3?
1 mol CO2 absorberes i 1 mol Na2CO3 i vandig løsning
1 mol CO2 absorberes i 1 liter 1 M NaHCO3
1 mol Na2CO3 tilsettes 1 mol NaHCO3 i vandig løsning
1 mol CO2 absorberes i 1 liter 1 M NaOH
Oppgave nr 26
Hva er [H3O+] i en HNO3 løsning som har pH 2?
10−1 M
1 M
0,01 M
2 M
Oppgave nr 41
Beregn pH i en acetatbuffer hvor [CH3COOH] = 1,00 M og [CH3COO] = 2,00 M gitt at Ka = 1,80×10−5 mol/L
5,22
4,74
5,05
5,35
Oppgave nr 17
Hva er ikke et konjugert syre−base par i protolysereaksjon til HCl i vann?
HCl og Cl
H2O og H3O+
H2O og H3O+ samt HCl og Cl
HCl + H2O
Oppgave nr 40
Henderson–Hasselbach likning for bufferens pH fås ved å omvandle syrekonstantens uttrykk til logaritmer og omforme. Beregn med den pH i en sur acetatbuffer hvor [CH3COOH] = 3,00 M og [CH3COO] = 1,00 M, gitt at Ka = 1,80×10−5 mol/L
5,22
4,27
4,44
4,74