Oppgave nr 9
DNA-basen adenin (A) danner et basepar med
Thymin (T)
Guanin (G)
Cytosin (C)
En annen adenin
Oppgave nr 7
DNA-basen cytosin (C) danner et basepar med
Thymin (T)
Guanin (G)
Adenin (A)
En annen cytosin
Oppgave nr 16
I hvilket polysakkarid er glukose monomer?
Amylose
Cellulose
Amylopektin
Glykogen
Alle disse
Oppgave nr 34
Hvilke stoffene under virker som gift til proteinet hemoglobin?
a: CO, b: Hg, c: Fe, d: Na+, e: K+, f: Cl-, g: CN-
a og b
a
f
a og g
b og g
Oppgave nr 24
Hva slags sekundærstrukturer dominerer i dette proteinet, som transporterer B-vitaminet retinol?
alfa-heliks
beta-flak
begge deler
ingen av delene