Oppgave nr 7
Etylbutanat kan dannes fra butansyre og etanol som beskrevet i likevekten under. Hva skjer hvis vi fjerner vannet som dannes i denne reaksjonen? tips
Likevekten drives mot høyre
Likevekten drives mot venstre
En likevekt er lik på begge sider, det gjør ingenting fra eller til om vi fjerner noen av reaktantene eller produktene
Esterifiseringen skjer i lavere utbytte
Vi har ingen måte å fjerne vannet på, hadde vi hatt det ville reaksjonen blitt drevet mot produktdannelse
Oppgave nr 5
Reaksjonslikningen under viser en reduksjon av 1-(3-nitrofenyl)etanon til 1-(3-aminofenyl)etanon ved bruk av tinn. Dersom du starter med 200 mg 1-(3-nitrofenyl)etanon, hvor mange gram (=teoretisk utbytte) kan du da få av produktet? Anta at Sn og HCl er i overskudd. tips
0,164 g/mol
0,200 g
0,164 g
0,161 g
0,135 g
135 g/mol
1,21 mmol
Oppgave nr 8
Reaksjonslikningen under viser en oksidasjon av en sekundær alkohol til et keton (oktan-2-ol til oktan-2-on). Kalsiumhypokloritt er oksidasjonsmidlet, og er tilstede i overskudd. Hvis du starter med 20,0 mmol (1 mmol = 10-3 mol) oktanol, hvor mange gram oktan-2-on kan du maksimalt få? tips
2,56 g/mol
2,60 g
128 g/mol
2,56 g
2,58 g
130 g/mol
Oppgave nr 3
Figuren viser PVC (polyvinylklorid) dannet ved polymerisering av kloreten. Hvilken påstand er ikke riktig?
PVC er svært motstandsdyktig, det brytes langsomt ned
Reaksjonen gjøres ved at en katalysator hjelper til med å åpne dobbeltbindingene
PVC brukes i mat, medisiner, isolasjon, kosmetikk, emballasje og mye, mye mer
Man kan også fremstille PVC fra PE ved å løse opp PE og boble klorgass igjennom løsningen
Når PVC brenner kan det dannes HCl-gass
Oppgave nr 6
Reaksjonslikningen under viser en reduksjon av 1-(3-nitrofenyl)etanon til 1-(3-nitrofenyl)etanol ved bruk av natriumborhydrid. Dersom du starter med 200 mg 1-(3-nitrofenyl)etanon, hvor mange gram (=teoretisk utbytte) kan du da få av produktet? Anta at natriumborhydrid er i overskudd. tips
0,200 g
0,202 g/mol
0,202 g
1,21 mmol
167 g/mol
0,2 mol