Grunnstoffenes navn opp gjennom tidene

Av Vivi Ringnes

Disse sidene har tidligere vært publisert i boken "Navn på kjemiske stoffer" av Vivi Ringnes. Cappelen 1996. ISBN 82-02-15188-0.

I oldtiden kjente man til 7 metaller og 7 himmellegemer, og det var 7 dager i uken. Det er ikke til å undres over at menneskene syntes det var noe spesielt med 7-tallet og assosierte metaller og ukedager med planetene.

Opp gjennom tidene har det vært anvendt ulike navnemåter. En bestemt metode kunne dominere i én tidsepoke, mens en annen var vanlig i et annet tidsrom. Iblant ble en eldre navnemåte anvendt på et nyoppdaget grunnstoff fordi dette var beslektet med et tidligere beskrevet grunnstoff.