Grunnstoffenes navn opp gjennom tidene

Av Vivi Ringnes

Disse sidene har tidligere vært publisert i boken "Navn på kjemiske stoffer" av Vivi Ringnes. Cappelen 1996. ISBN 82-02-15188-0.

I oldtiden kjente man til 7 metaller og 7 himmellegemer, og det var 7 dager i uken. Det er ikke til å undres over at menneskene syntes det var noe spesielt med 7-tallet og assosierte metaller og ukedager med planetene.

I dag bærer ingen av de syv oldtidsmetallene norske navn etter himmellegemer, men navnemåten er brukt på grunnstoffer som er oppdaget senere.

Opp gjennom tidene har det vært anvendt ulike navnemåter. En bestemt metode kunne dominere i én tidsepoke, mens en annen var vanlig i et annet tidsrom. Iblant ble en eldre navnemåte anvendt på et nyoppdaget grunnstoff fordi dette var beslektet med et tidligere beskrevet grunnstoff.

Det har alltid vært opp til oppdageren(e) av et grunnstoff å foreslå navn på det nye grunnstoffet. De aller fleste forslagene har kjemikersamfunnet da også tatt i bruk, og navnene er blitt endelige.