Ba

Barium

atomnummer: 56
gruppe: 2
periode: 6
atomvekt: 137,327

I mennesket
22 mg

I jordskorpen
380 ppm

I havet
21 µg/liter

På solen
10000,00 ppt

I kroppen

Visste du at...

barium er giftig? Likevel benyttes bariumsulfat medisinsk som kontrastmiddel ved røntgenundersøkelser av mage og tarm.

[Illustrasjon]

Barium har ingen kjent biologisk rolle. Men siden det finnes mye barium i jordskorpa, får vi likevel i oss en god del av dette grunnstoffet. Gulrøtter, løk og salat er av de viktigste kildene. Sannsynligvis får vi i oss omtrent 1 mg per dag.

Barium er giftig i store konsentrasjoner, så lettløselige salter må unngås. Forgiftningssymptomer er oppkast, kolikk, diaré og til slutt paralysering.

Likevel benyttes bariumsulfat medisinsk som kontrastmiddel ved røntgenundersøkelser av mage og tarm. Pasienten spiser en grøt med bariumsulfat som så følges gjennom mage og tarmsystemet. Bariumforbindelsen synes godt i røntgenbildet fordi barium som et atom med mange elektroner absorberer røntgen sterkt. Forgiftning unngås siden bariumsulfatet er svært tungt oppløselig selv i surt miljø (magesyre). Bariumkarbonat er også tungt løselig men kan ikke benyttes til dette formålet; karbonatet vil løse seg i magesyren og er derfor svært giftig. BaCO3 har istedet blitt brukt som rottegift.

Les alt om barium

Forfatter:  Svein Stølen

Finn nabogrunnstoff

Rb Sr Y
Cs Ba La
Fr Ra Ac

Vis alt om barium

Barium i periodesystemet

Visste du at...

Nd

du finner neodymbaserte magneter overalt. Disse benyttes i mikrofoner, i høytalere og i de små elektro-moterene som styrer dørlåser i bilen.

Les mer om neodym

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter