Mg

Magnesium

atomnummer: 12
gruppe: 2
periode: 3
atomvekt: 24,3050

I mennesket
19 g

I jordskorpen
2,8 %

I havet
1,3 g/liter

På solen
700,00 ppm

Grunnstoffet som bokstavelig talt forandret verden

[Illustrasjon]

Klorofyll a. Mg 2+ (vist i grønt) er i midten av porfyrinringen

For ca. 2 milliarder år siden skjedde det en miljømessig revolusjon på vår klode. Grunnstoffet magnesium ble fanget inn i en bestemt organisk forbindelse (porfyrin) og dannet klorofyll.

[Foto: Magdalena Choroszy]

Ved hjelp av klorofyll kan grønne planter nyttiggjøre seg av energien fra synlig lys
Foto: Magdalena Choroszy

Dette molekylet absorberer solenergi som brukes til oppbygging av karbohydrater (cellulose) fra karbondioksid og vann. Oksygen (dioksygen) frigis i denne prosessen. Siden datidens atmosfære inneholdt meget lite oksygen, og livsformene stort sett var anaerobe, var dioksygen en ren gift for disse organismene som stort sett ble utslettet.

Med økende mengde dioksygen i miljøet, utviklet det seg imidlertid nye livsformer som kunne utnytte oksygen i energistoffskiftet. Dessuten førte det økende innholdet av ozon i atmosfæren til at farlig UV-stråling ble filtrert bort. Dermed kunne de nye livsformene krabbe på land og utvikle en helt ny verden.

Se 3D modell av klorofyll

Les alt om magnesium

Forfatter:  Arvid Mostad

Finn nabogrunnstoff

Li Be  
Na Mg  
K Ca Sc

Magnesium

Grunnstoffet som bokstavelig talt forandret verden

Navn

Historien om hvordan ble det oppdaget

Forekomst

Magnesium er det sjette mest vanlige grunnstoff på jorda.

I kroppen

Må ha det, bare må ha det!

Fremstilling

Anvendelser

Vis alt om magnesium

Magnesium i periodesystemet

Visste du at...

Zn

et lavt antall sædceller hos menn gjerne er knyttet til sinkmangel?

Les mer om sink

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter