Mg

Magnesium

atomnummer: 12
gruppe: 2
periode: 3
atomvekt: 24,3050

I mennesket
19 g

I jordskorpen
2,8 %

I havet
1,3 g/liter

På solen
700,00 ppm

I kroppen

Må ha det, bare må ha det!

Magnesium er et livsviktig grunnstoff for nesten alle levende skapninger (totalt finnes ca 19 gram i kroppen vår), og dette gjør Mg til det fjerde vanligste metallet i organismen. Ca 50 % av dette finnes i beinstrukturen, ca 30 % i muskulaturen, og resten i andre celler. Mer enn 100 enzymer trenger magnesium for å fungere. Noen av disse er viktig for transport gjennom membraner mens andre er involvert i kopiering av DNA. Den generelle biologiske energivaluta, adenosintrifosfat (ATP) og adenosindifosfat (ADP), er også knyttet til magnesium som MgATP og MgADP.

Også en rekke andre funksjoner er avhengig av Mg og det er en økende interesse for dette metallets rolle i forbindelse med høyt blodtrykk, hjerte-/kar-sykdommer og diabetes.

MgBr2 ble en stund brukt som et søvnmiddel, men dersom for mye tas får det en mild avførende virkning. MgSO4 ble også mye brukt som avføringsmiddel.

Fosfat i næringsmidler (f. eks. Coca Cola) kan hindre opptak av Mg fordi det dannes magnesiumfosfat som er uløselig og ikke absorberes i tarmen. Magnesium-mangel kan føre til sprøere beinstruktur og endret personlighet.

Magnesiummangel

Mangel på Mg synes å ha sammenheng med insulinresistens. Kroppen mister metallet gjennom urin og mangel kan dermed lett oppstå hos diabetikere og alkoholiokere. Det kan ta år å gjenoppbygge konsentrasjonen av magnesium i kroppen etter en periode med alvorlig Mg-mangel.

Les alt om magnesium

Forfatter:  Arvid Mostad

Finn nabogrunnstoff

Li Be  
Na Mg  
K Ca Sc

Magnesium

Grunnstoffet som bokstavelig talt forandret verden

Navn

Historien om hvordan ble det oppdaget

Forekomst

Magnesium er det sjette mest vanlige grunnstoff på jorda.

I kroppen

Må ha det, bare må ha det!

Fremstilling

Anvendelser

Vis alt om magnesium

Magnesium i periodesystemet

Visste du at...

As

Pave Roderigo Borgia var overhodet i familien som blir sett på som en forløper til den italienske mafiaen?

Les mer om arsen

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter