Mg

Magnesium

atomnummer: 12
gruppe: 2
periode: 3
atomvekt: 24,3050

I mennesket
19 g

I jordskorpen
2,8 %

I havet
1,3 g/liter

På solen
700,00 ppm

Fremstilling

Den første viktige industrielle fremstilling av magnesium ble startet i Tyskland i 1886 i en bedrift som senere ble hetende I. G. Farbenindustrie, og var basert på elektrolyse av vannfri MgCl2.

Under siste verdenskrig begynte England og USA å fremstille magnesium ved elektrolyse av sjøvann, en prosess som ble forbedret av Norsk Hydro.

Norsk Hydro

[Copyright: Norsk Hydro]

Magnesium produsert av Hydro på Herøya utenfor Porsgrunn ble brukt i motorblokka og gearkassa til Bobla.
Copyright: Norsk Hydro

Norsk Hydro var lenge en stor produsent av magnesium. Magnesiumproduksjon startet på Herøya i 1951, og produksjonsanlegget var Europas største og et av verdens største, til det ble nedlagt i april 2002.

To produkter ble produsert: Magnesiumlegeringer som hovedsakelig ble brukt til støping av bildeler og til elektronisk utstyr, og rent magnesium som hovedsakelig ble brukt i aluminiumlegeringer. Produksjonen de siste årene var på vel 40.000 tonn primærmetall, og i tillegg resirkulerte Hydro ca. 10.000 tonn returmetall i et omsmeltingsanlegg.

Råstoffene til magnesium er dolomittstein (CaCO3.MgCO3) som inneholder ca 14 % magnesium, og sjøvann som inneholder ca 1,4 %. Det benyttes så mye sjøvann at ca 50 % av metallet som produseres hentes fra sjøen.

Prosessen starter med at dolomittsteinen knuses og kalsineres (steinen varmes eller brennes). Under denne prosessen drives det av CO2 og det dannes dolime (CaO.MgO). Dolimen blandes med sjøvann som oppkonsentreres og danner magnesiumhydroksyd Mg(OH)2. Denne varmes opp til ca 1 000 °C for å drive av vannet, og man sitter igjen med magnesiumoksid (MgO). Magnesiumoksidet blandes deretter med finmalt koks og en vandig løsning av magnesiumklorid og natriumklorid. Blandingen tørkes og brukes til fremstilling av `pellets` som overføres til kloreringsovner (reaktorer). I disse tilsettes det klorgass ved 750 °C. Reaksjonen mellom klor og magnesiumoksid danner magnesiumklorid, (MgCl2), som i flytende form (ved ca 750 °C) tappes over i transportdigler. Diglene transporteres med spesialkjøretøyer til elektrolyseanlegget og fylles over i store elektrolysekar der magnesiumkloriden spaltes til magnesium og klor. Magnesiummetallet danner små magnesiumdråper som flyter opp til overflaten i elektrolysebadet. Klorgassen pumpes over til et filteranlegg, for deretter å bli sendt tilbake til kloreringsanlegget hvor gassen brukes på nytt. Det flytende metallet som dannes pumpes over til et spesialkjøretøy som transporterer det ferdige metallet til støperiet. Metallet tømmes her over i en stor utstøpningovn som renser metallet ytterligere og hvor man dessuten kan man tilsette ulike metaller som sink, mangan eller aluminium for å lage magnesium-legeringer. Til slutt tømmes det flytende metallet over i støpeformer for å bli støpt ut som barrer. Magnesiumbarrene veier fra seks til tolv kilo.

Les alt om magnesium

Forfatter:  Arvid Mostad

Finn nabogrunnstoff

Li Be  
Na Mg  
K Ca Sc

Magnesium

Grunnstoffet som bokstavelig talt forandret verden

Navn

Historien om hvordan ble det oppdaget

Forekomst

Magnesium er det sjette mest vanlige grunnstoff på jorda.

I kroppen

Må ha det, bare må ha det!

Fremstilling

Anvendelser

Vis alt om magnesium

Magnesium i periodesystemet

Visste du at...

Be

det sies at keiser Nero brukte en stor smaragd (et beryllium-aluminiumsilikat med spormengder krom) som brille for bedre å kunne se gladiatorkampene?

Les mer om beryllium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter