Pr

Praseodym

atomnummer: 59
gruppe: 3 (lan)
periode: 6 (lan)
atomvekt: 140,90765

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
13 ppm

I havet
0,00064 µg/liter

På solen
1000,00 ppt

Gir glass en klar gulfarge

Visste du at...

praseodymoksid tilsettes glass som benyttes i sveisebriller. Glasset absorberer gult lys og beskytter dermed øynene.

Praseodym er et av de mer vanlige grunnstoffene i den gruppen vi kaller lantanoidene. Forekomsten i jordskorpa er fire ganger så stor som for tinn. Likevel er ikke dette et grunnstoff de fleste av oss har noe særlig forhold til. Men sveisere og glassblåsere burde ha det! Praseodymoksid (og neodymoksid) tilsettes nemlig glass som benyttelse i sveisebriller. Resultatet er en klar gulfarge.

[Foto: Per Aas, Naturhistorisk museum, UiO.]

Monasitt, (Ce,La,Nd, Th)PO4: et av de to viktigste lantanoidemineralene.
Foto: Per Aas, Naturhistorisk museum, UiO.

Glasset som kalles didymiumglass av historiske årsaker, absorberer gult lys veldig effektivt mens andre deler av spekteret passerer. Glødende glass er ofte intenst gult og det betyr at didyniumet både beskytter øynene og gjør det enklere å se hva som skjer ved glassblåsingen. Andre typer glass absorberer ultrafiolett stråling og benyttes i solbriller og i lysfiltere til kameraer.

Grunnstoffet praseodym er et mykt, formbart og sølvglinsende metall. Metallet reagerer sakte med oksygen i lufta. Det dannes et tynt grønt lag av oksid på overflaten. Praseodym reagerer raskt med vann.

Lantanoidene viser sterkt slektskap og har mye av de samme egenskapene. Historisk var det derfor vanskelig å skille disse grunnstoffene fra hverandre. Og det samme gjelder historien vi ønsker å fortelle på disse nettsidene. Derfor finner du en fellestekst om lantanoidene .

Navn

Navnet er avledet fra gresk. Prasios didymos betyr grønn tvilling og viser til at grunnstoffet var et av to grunnstoff som ble funnet i det som lenge var antatt å være et grunnstoff og som ble kalt didymium. Dydimium ble rapportert i 1841 av svenske Carl Mosander. Han hadde funnet to grunnstoff skjult i cerium; lantan og didymium. Først 41 år senere viste atomspektret at didymium ikke var et grunnstoff men en blanding av to. Karl Auer fra Wien var mannen som i 1885 skulle klare å separere dette antatte grunnstoffet i oksidene til to nye grunnstoffer: neodym og praseodym.

Metallisk praseodym ble først fremstilt i 1931.

Forekomst

Praseodym finnes i mange mineraler. Som for de andre lantanoidene er de viktigste mineralene monazitt og bastnäsitt. Disse er derfor beskrevet generelt i fellesteksten om lantanoidene.

Det produseres i størrelsesorden 2500 tonn pr år, mye i form av praseodymoksid.

I kroppen

Praseodym har ingen biologisk rolle og metallet finnes i små konsentrasjoner i kroppen. Løselige salter er mildt giftige ved inntak. Støv av salter og også metallpulver irriterer skinn og tårekanaler.

Fremstilling

Praseodym fremstilles ved å redusere trifluoridet, PrF3, med alkali- eller jordalkalimetaller eller ved elektrolyse av halogenidsmelter.

Anvendelser

Visste du at...

praseodymoksid tilsettes glass som benyttes i sveisebriller. Glasset filtrerer bort den ifrarøde delen av strålingen og beskytter dermed øynene.

Praseodym benyttes som metall i elektroder i spesiallamper (flombelysning, filmstudiolamper etc) og i noen permanentmagneter.

Forfatter:  Svein Stølen

Finn nabogrunnstoff

     
Ce Pr Nd
Th Pa U

Vis alt om praseodym

Praseodym er en av lantanoidene.
Les om lantanoidene.

Praseodym i periodesystemet

Visste du at...

Lu

175Lu benyttes til datering (aldersbestemmelse) av meteoritter siden den har en halveringstid på 36 milliarder år.

Les mer om lutetium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter