Sn

Tinn

atomnummer: 50
gruppe: 14
periode: 5
atomvekt: 118,710

I mennesket
14 mg

I jordskorpen
1,5 ppm

I havet
0,81 µg/liter

På solen
9000,00 ppt

Innledning

[Foto: Harald Fjeld, KI, UiO.]

Tinnsoldater.
Foto: Harald Fjeld, KI, UiO.

Tinn er et bløtt, sølvhvitt metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Sn og atomnummer 50. Metallet utvinnes av tinnstein (kassiteritt, SnO2) og blir renset for kobber, jern, bly m.m. som finnes i malmen. Nest etter gull, kobber og sølv er tinn det tidligst kjente metallet.

I mer enn 5000 år har tinn vært brukt som tilsetning til kobber for å lage bronse, en legering som har gitt navn til en av de store epokene i vår historie. Gjenstander laget av rent tinn er kjent fra drøye 4500 år tilbake, men tinn ble først for 2500 år siden et vanlig bruksmetall. Siden tinn ikke er giftig og ikke angripes lett av stoffer som er i matvarer var det lenge vanlig med fat og krus av tinn, men det gikk av moten da glass og keramikk tok over på 1800 tallet. I dag lages tinnkrus og fat hovedsakelig til dekorasjon og består av en legering med 93 % tinn og 7 % antimon.

Les alt om tinn

Forfatter: Sissel Jørgensen

Finn nabogrunnstoff

Ga Ge As
In Sn Sb
Tl Pb Bi

Vis alt om tinn

Tinn i periodesystemet

Visste du at...

Po

210Po blir brukt som lettvekts varmekilde for å drive termoelektriske celler i satellitter.

Les mer om polonium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter