Sn

Tinn

atomnummer: 50
gruppe: 14
periode: 5
atomvekt: 118,710

I mennesket
14 mg

I jordskorpen
1,5 ppm

I havet
0,81 µg/liter

På solen
9000,00 ppt

Historie

Det finnes ingen nedskrevne kilder om når og hvor tinn ble oppdaget, men arkeologiske funn viser at tinn har vært kjent siden oldtiden. De eldste funnene i form av kobberlegeringer med 10-15 % tinn er gjort i Mesopotamia, Egypt og Pakistan og er fra 3000-3500 f.Kr.

Tinn er ikke blant de eldste metallene i menneskets industrihistorie. De første metallene mennesket brukte var de som finnes i ren tilstand i naturen, og det gikk flere tusen år fra man begynte å lage gjenstander av metaller til man begynte å utvinne metallene fra malm. Man oppdaget at kobber fra ulike gruver hadde ulike egenskaper. Dette skyldtes forurensninger som ga kobberet ønskelige egenskaper som hardhet og smibarhet. Man fant etter hvert ut at man kunne modifisere egenskapene til kobberet ved å blande til andre mineraler før brenningen av malmen. Et av disse mineralene var kassiteritt. Resultatet etter brenningen ble et nytt produkt, bronse, som egnet seg veldig godt til å lage verktøy og våpen.

Les alt om tinn

Forfatter: Sissel Jørgensen

Finn nabogrunnstoff

Ga Ge As
In Sn Sb
Tl Pb Bi

Vis alt om tinn

Tinn i periodesystemet

Visste du at...

Co

kobolt tidligere ble brukt i «usynlig blekk», og derfor var nyttig når man skulle sende hemmelige meldinger.

Les mer om kobolt

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter