Sn

Tinn

atomnummer: 50
gruppe: 14
periode: 5
atomvekt: 118,710

I mennesket
14 mg

I jordskorpen
1,5 ppm

I havet
0,81 µg/liter

På solen
9000,00 ppt

Forekomst

[Foto: Rune Selbekk, Naturhistorisk museum, UiO.]

Kassiteritt, SnO2, fra Tørdal i Telemark
Foto: Rune Selbekk, Naturhistorisk museum, UiO.

Tinn finnes i to modifikasjoner: α-tinn (grått tinn) med kubisk krystallstruktur som er stabilt under 13 oC, og det vanlige metalliske tinnet, β-tinn, som har en tetragonal krystallstruktur.

Tinn utgjør 1,5 ppm av den øvre, faste jordskorpen, det vil si at det havner som nummer 49 blant alle grunnstoffene.

Det finnes ingen spesielt rike forekomster av tinn, og det eneste mineralet av kommersiell betydning er kassiteritt (tinnstein, SnO2). Opprinnelig ble tinn utvunnet fra granittiske bergarter. Størsteparten av tinnforekomstene som utnyttes nå er avleiringer oppstått ved forvitring av primære tinnførende bergarter hvis tinninnhold kan være så lavt som 0,01 %.

Cornwall var en av de viktigste tinnprodusenter i antikken, og forsynte Middelhavsområdet med metallet. Tinngruvene i Cornwall var også de viktigste i verden langt opp mot moderne tid. Produksjonen steg fra 300 tonn i året på 1200-tallet til 9000 tonn per år på 1800-tallet, men i dag er den ubetydelig i verdensmålestokk.

De største tinnprodusentene i verden i dag er Kina, Indonesia, Peru, Brasil, Bolivia, Australia, Malaysia, Russland, Portugal og Thailand. Verdensproduksjonen i 2000 var 200.000 tonn, et nivå den har ligget på de siste 30 årene.

Andre mer sjeldne tinnmineraler:

Tinnkis eller stannitt, Cu2FeSnS4; et tetragonalt mineral som brukes noe til utvinning av tinn. Det finnes i ganske små mengder i enkelte norske kismalmer.

Teallitt, PbSnS2; et sjeldent, rombisk mineral som det i noen tilfelle utvinnes tinn fra.

Samarskitt, (Y,Ce,U,Ca,Pb)(Nb,Ta,Ti,Sn)2O6; et kullsvart, monoklint, radioaktivt mineral som likner columbitt og euxenitt og forekommer som dem på granittpegmatittganger. Ikke uvanlig i Østfold og i Iveland i Telemark.

Nordenskiöldin, CaSnB2O6; et gult, trigonalt, ytterst sjeldent mineral som ble funnet ved Langesundsfjorden av den norske geologen W. C. Brøgger i 1887.

Les alt om tinn

Forfatter: Sissel Jørgensen

Finn nabogrunnstoff

Ga Ge As
In Sn Sb
Tl Pb Bi

Vis alt om tinn

Tinn i periodesystemet

Visste du at...

Pr

praseodymoksid tilsettes glass som benyttes i sveisebriller. Glasset filtrerer bort den ifrarøde delen av strålingen og beskytter dermed øynene.

Les mer om praseodym

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter