Sn

Tinn

atomnummer: 50
gruppe: 14
periode: 5
atomvekt: 118,710

I mennesket
14 mg

I jordskorpen
1,5 ppm

I havet
0,81 µg/liter

På solen
9000,00 ppt

Kjemien

Tinn er et hvitt, glinsende metall - hvitere enn sølv og sink. Det er også mykt og strekkbart og lett å valse til tynn folie. Ved 100 ºC er smidigheten størst, og ved denne temperaturen lar det seg lett strekke til tråder. Over 170 ºC blir metallet sprøtt og får en tendens til å pulverisere. Krystallstrukturen for metallisk tinn er tetragonal, noe som er uvanlig for metaller. Når man bøyer en tinnstang høres en svak knirkende lyd som kalles `tinnskrik`, og skyldes at krystallene gnis mot hverandre.

Ved vanlig temperatur holder tinnet seg uforandret i luft på grunn av en tynn, beskyttende oksidhinne. Tinn angripes ikke av vann og bare langsomt av fortynnede syrer. Tinn løses vanligvis ikke i organiske løsningsmidler og ikke i svake organiske syrer av den typen som finnes i matvarer, og har derfor vært mye brukt til lagring av matvarer.

Tinn danner både to- og fireverdige forbindelser, som betegnes tinn(II)- og tinn(IV)-forbindelser, der de fireverdige tinnforbindelsene er de mest stabile. Tinn er ikke spesielt kresen på hvilke grunnstoffer det danner forbindelser med. Det finnes i en lang rekke mineraler og legeringer og lager bl.a. legeringer med de edle metallene som gull, platina og palladium.

Tinn blir superledende under 3,72 K. Tinn var en av de første superlederne som ble brukt for å teste Meissner-effekten. Nb3Sn brukes kommersielt for å lage superledende magneter på grunn av høy kritisk temperatur og magnetfelt.

Isotoper – radioaktivitet:

Tinn har rekordmange isotoper, hvorav 10 av dem er stabile og forekommer i naturen. I tillegg finnes det en hel haug med ustabile og radioaktive isotoper.

Av de radioaktive isotopene har eksempelvis isotopen med massenummer 126m en halveringstid på 100.000 år, 121Sn 50 år, 119Sn 293 dager, 113Sn 1 dag, mens mange av de andre har halveringstid på et par timer eller mindre.

Les alt om tinn

Forfatter: Sissel Jørgensen

Finn nabogrunnstoff

Ga Ge As
In Sn Sb
Tl Pb Bi

Vis alt om tinn

Tinn i periodesystemet

Visste du at...

Te

dersom vi ser bort fra edelmetallene så er tellur det sjeldneste grunnstoffet i jordas skorpe? Dette reflekterer ikke lavt innhold i Universet!

Les mer om tellur

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter