Sn

Tinn

atomnummer: 50
gruppe: 14
periode: 5
atomvekt: 118,710

I mennesket
14 mg

I jordskorpen
1,5 ppm

I havet
0,81 µg/liter

På solen
9000,00 ppt

I kroppen

Tinn er lite giftig og har derfor i lang tid vært brukt til lagring av mat. Vi får daglig i oss 0,2-3,5 mg tinn gjennom maten, men lite av dette tas opp i kroppen. Hvis man spiser veldig mye hermetikk kan dette øke noe. En person på 70 kg vil vanligvis inneholde 10-30 mg tinn. Det er ca. 0,38 mg/l i blodet, 1,4 ppm i beinvevet, 0,23-2,3 ppm i levervevet og 0,33-2,4 ppm i muskelvevet. Man kjenner ikke til sykdommer hos mennesker pga tinnmangel, og det er heller ikke påvist noen fysiologisk betydning av tinn i menneskekroppen.

Mange organiske tinnforbindelser er miljøskadelige. De triorganiske er verst. Disse bioakkumuleres i høy grad og har høy akutt giftighet. Bruken av disse er de senere år kraftig redusert.

Organotinn-forbindelser som trimetyl- og trietyl-tinn er giftige for mennesker. Tinn med en eller flere metylgrupper kan dannes naturlig av tinnsulfider i havsedimenter ved reaksjon med metyljodid som produseres av organismer i havet.

Les alt om tinn

Forfatter: Sissel Jørgensen

Finn nabogrunnstoff

Ga Ge As
In Sn Sb
Tl Pb Bi

Vis alt om tinn

Tinn i periodesystemet

Visste du at...

Cu

1- og 5-kronen inneholder 75 % kobber, og at 10- og 20-kronene er laget av en legering med 81 % kobber?

Les mer om kobber

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter