Kjemi Grand Prix 2013

10 studenter fortalte om sin forskning på 4 minutter. Hedda Johannesen gikk av med seieren i årets Kjemi Grand Prix. Tett fulgt av Andreas Smebye og Øyvind Langgård. Gratulerer!

Takk til alle 10 som stakk hodet fram foran over 200 elever. Og takk til elever fra Asker, Nesbru, Nydalen og Fyrstikkalléen skoler som trykket på mentometerknapper.

Arrangert 28. nov. 2013 12:00 - 13:00 i  Auditorium 1, Kjemibygningen.

Les omtale i Uniforum: Kjemi formidling på 4 minutter.

Videoer

Hedda kalte sitt bidrag for "Snikmorderen", eller molekylet som kun dreper kreftceller. Hun tar en master ved gruppen for biologisk kjemi ved Kjemisk institutt.

 

Andreas forteller om biokull og hvordan dette kan ha betydning for reduksjon av klimagass og forbedre fattige menneskers tilgang til mat. Han tar en master ved gruppen for miljøanalyse ved Kjemisk institutt.

 

Øyvinds bidrag var "The LXR project". LXR er noen proteiner som er  involvert i flere sykdommer. For å kunne designe medisiner mot disse sykdommene er det viktig å finne ut hvordan LXR ser ut. Det vil han finne ut.  Han tar en master ved gruppen for biologisk kjemi ved Kjemisk institutt.

Årets deltagere

 

Amund Ruud, masterstudent

- Min Bakgrunn: Jeg har en bachelor i materialer, energi og nanoteknologi fra Universitet i Oslo. Nå tar jeg en mastergrad på samme studieprogram med Ola Nilsen som veileder.

- Mitt mastergradsprosjekt: Mobiler, nettbrett, datamaskiner og mange andre elektroniske enheter er allerede allemannseie. Vi krever bare to ting, at de blir raskere og mindre! For å nå disse målene trenger vi raskere og mindre batterier. Min master handler om å realisere en helt ny batteriteknologi, 3D-batterier. De vil kunne gi mer energi samtidig som de tar mindre plass. Dette kan igjen utnyttes til å lage enda bedre mobiler, nettbrett eller datamaskiner.

- Min drømmejobb: Det er vanskelig å vite hva man skal bli, men jeg håper å kunne bidra til å skape ny og bærekraftig teknologi for fremtiden.

 

Andreas Lislerud Smebye, masterstudent

- Min bakgrunn: Fra før av har jeg en bachelor i kjemi med fordypning innen biologi og analytisk kjemi. Deler av min biologifordypning har jeg fra utvekslingsstudier ved Universitet i Dar es Salaam, Tanzania.

- Mitt mastergradsprosjekt: Jeg er en del av et større prosjekt hvor vi ser på mulighetene for å fange og lagre karbon i landbruksjord for å motvirke klimaendringene og øke jordkvaliteten. For å oppnå dette produserer vi kull fra landbruksavfall som puttes tilbake i jorda. Jeg jobber med å forstå hvordan kullet kan føre til økte avlinger. Kullet blir også værende i jorda i tusenvis av år som gjør det til et effektivt karbonlager for klimagass. Dette svarte gullet (eller kullet om du vil) kalles: Biokull.

- Min drømmejobb Det ideele for meg ville være å jobbe med forskning hvor jeg både får utvikle ny teknologi og øke kunnskapen vår om naturen. Noe av det jeg synes er mest spennende er hvordan man kan bruke ny kunnskap fra små eksperimenter til bedre forstå helheten i naturen.

 

Cathrine Brecke Gundersen, stipendiat 

Jeg har en bachelorgrad i Molekylærbiologi og biologisk kjemi samt en mastergrad i Miljøkjemi (Kjemi) fra Universitetet i Oslo. Jeg har alltid vært interessert i kjemi og hvordan den kan forklare hvordan naturen fungerer. I arbeidet med min masteroppgave fikk jeg jobbe med å forstå effektene av forurensninger i en skog i Kina.

Nå har jeg fortsatt med en doktorgrad i Miljøkjemi der jeg ser på mulige negative effekter av CO2-fangst anlegg. Et slikt anlegg finnes for eksempel på Mongstad utenfor Bergen. Når man fanger CO2 kan det dannes en type molekyler som heter nitraminer. Disse kan være skadelige for mennesker og økosystemer. Jeg skal jobbe med å finne ut hva som skjer med disse molekylene når de havner på bakken, og om de er giftige for bakterier som utfører viktige reaksjoner i næringssykluser.

Min drømmejobb er, som forsker, å bidra til å bedre forstå hvordan vi mennesker påvirker naturen. Slik kunnskap vil kunne brukes til å løse de miljøproblemene vi har i dag i tillegg til å forhindre at vi skaper nye.

 

Frøydis Wærsted, masterstudent

- Min bakgrunn: Planen min har alltid vært å redde verden, så jeg ville studere miljøproblemer. Jeg har en bachelor i Natur og Miljø og har fortsatt videre på en master i Miljøkjemi, begge ved Universitet i Oslo.

- Mitt mastergradsprosjekt: Vansjø er en innsjø ved Moss som har hatt store problemer med algeoppblomstring på grunn av for mye næringsstoffer fra jordbruk og kloakk. Det har vært satt igang store tiltak for å bedre tilstanden, men man har ikke sett den forventete effekten. Jeg ser på noen av mekanismene for transport av næringsstoffer med partikler fra jordbruk og skog til Vansjø, for å finne ut hva det er som virkelig skjer.

- Min drømmejobb: En jobb hvor jeg kan forske på miljøproblemer og redde verden.

 

Glenn B.S. Miller, stipendiat 

- Min bakgrunn: Jeg begynte å studere kjemi her ved UiO rett etter videregående og har ikke sett meg tilbake siden. Etter bachelorgraden tok jeg en mastergrad i fysikalsk kjemi og massespektrometri hvor jeg studerte den unimolekylære kjemien til en del enkle anioner.

- Mitt doktorgrads-prosjekt:
Plantene fikserer CO2 ved å binde den til et sukkerlignende substrat - ribulose-1,5-bifosfat (RBP), denne prosessen blir katalysert av enzymet RuBisCo. Hele fikseringsprosessen er godt beskrevet, men detaljene rundt et av stegene, addisjon av CO2 til RBP, er fortsatt noe usikre. Gjennom å studere enkle modellsystemer i gassfasen ved hjelp av massespektrometri og kvantekjemiske beregninger ønsker jeg å få vite mer om CO2-addisjonssteget i den biologiske fikseringen av CO2.

- Min drømmejobb:
Min drømmejobb ligger veldig nærme det jeg gjør i dag! Om veien videre er å fortsette innenfor akademika eller om det er i et privat forskningslaboratorium gjenstår å se.

 

Golnaz Isapour, masterstudent

My Background:

- Physics-Mathematics in high school (Iran)
- Polymer Science and Engineering in Bachelor (Iran)
- 3 year working experience in (Iran)
Oil and gas industry (6 months)
Polymer composite yachts manufacturing (15 months)
Polymer textile machinery (15 months) - Chemistry (Polymer Chemistry) at UiO

My Master Project:
- polymeric nano- and microparticles for aquaculture vaccines
- Characterization of a pH and temperature responsive of a ABCBA penta-block terpolymer

My dream job:
- CEO of a Research and Development Institute.

 

Hedda Johannesen, masterstudent

- Min bakgrunn: Da jeg var 7 år ønsket jeg å bli hjernekirurg, senere tenkte jeg på å bli skuespiller.
I dag er jeg en mellomting: Jeg holder på med en master i biokjemi hvor jeg eksperimenterer med et protein som dreper kreftceller. I tillegg har jeg tatt et år pedagogikk og jobber som realfagformidler. Som forsker lærer jeg om hvordan naturen fungerer, helt ned til hvordan et molekyl er bygget opp. Som formidler reiser jeg rundt i håp om å inspirere andre til å studere realfag. Fordi å være forsker er spennende, utfordrende og utrolig givende.

- Mitt masterprosjekt: Jeg jobber med et protein som heter 14F7. Dette proteinet dreper kreftceller! For 8 millioner år siden skjedde det en mutasjon som gjorde at vi mennesker ikke lenger klarte å lage et spesifikt sukkermolekyl, men når en vanlig celle blir til en kreftcelle dukker dette sukkeret opp igjen i cellen. 14F7 binder seg til dette sukkermolekylet og lager et hull i cellen slik at den dør. Jeg ønsker å finne ut av hvordan 14F7 binder til sukkeret. Hvis jeg kan oppdage hvordan 14F7 og sukkermolekylet interagerer kan jeg jobbe med å forbedre bindingen slik at 14F7 blir enda mer effektiv.

- Min drømmejobb: Å være programleder for et vitenprogram, for eksempel Newton eller Schrødingers katt. Det er drømmejobben!

 

Håvard Kristiansen, masterstudent

- Min bakgrunn: Jeg har en bachelorgrad i Materialer, energi og nanoteknologi fra Universitetet i Oslo.

- Mitt masterprosjekt: En av de største utfordringene som menneskeheten står ovenfor er å skaffe mat til verdens raskt voksende befolkning. Halvparten av all maten som produseres er avhengig av kunstgjødsel, så kunstgjødsel er avgjørende for å bekjempe sult. Råstoffet for fosfatholdig kunstgjødsel er et mineral kalt apatitt, som det kun finnes begrensede mengder av. Store deler av de gjenværende forekomstene av apatitt inneholder høye konsentrasjoner av giftige stoffer, som kadmium. Min oppgave går ut på å undersøke hvordan vi kan unngå at kadmium i råstoffet ender opp i gjødselproduktet. Jeg skal lage radioaktivt kadmium fra sølv og bruke det til å spore kadmiums oppførsel i en forminsket versjon av en industriell gjødselproduksjonsprosess. Deretter skal jeg forsøke ulike metoder for å fjerne kadmium fra prosessen.

- Min drømmejobb: I min drømmejobb får jeg være kreativ og anvende vitenskap. Jeg vil gjerne jobbe med å utvikle industrielle prosesser som er effektive, miljøvennlige og lønnsomme.

 

Kristoffer Hemm, masterstudent

- Min bakgrunn: Jeg har en bachelorgrad i kjemi fra Universitetet i Bergen. Nå tar jeg en master i kjemi ved katalysegruppa på UiO.

- Mitt masterprosjekt: Funksjonalisering av det metallorganiske rammeverket UiO-67.

- Min drømmejobb er å utvikle nye materialer som vil kunne brukes i industrielle prosesser. Det er derfor jeg syns metallorganiske rammeverk(MOF) er et spennende tema. Dette er et relativt nytt område innenfor kjemien, hvor det har blitt laget mange imponerende strukturer som mange håper vil kunne spille en stor rolle innenfor katalyse i fremtiden. Per dags dato er MOF på forskningsstadiet. Man har begynt å funksjonalisere MOFer og har funnet katalytisk aktivitet i flere funksjonaliserte MOF, men enda er det ikke funnet noen prosesser hvor det er økonomisk mulig å bruke MOF.

 

Øyvind Langgård, masterstudent

- Min bakgrunn: Jeg tok en ingeniørgrad i bioteknologi & kjemi ved Høgskolen i Oslo, men følte at kunnskapstørsten ikke var slukket. Derfor søkte jeg meg til master i kjemi ved UiO og var så heldig at jeg fant en helt fantastisk forskergruppe der jeg fikk studere videre innenfor kjemi og bioteknologi.

- Mitt masterprosjekt handler om å kartlegge to proteiner som finnes naturlig i menneskekroppen kalt Lever X Receptor (LXR) α og – β. Disse proteinene er involvert i utallige sykdommer som alle typer kreft, Alzheimer’s sykdom, diabetes, fedme, forkalkning av blodårer, nyrestein og flere. Men disse proteinene er også livsviktig for cellene i kroppen. For å kunne designe medisiner mot disse sykdommene er det viktig å finne ut hvordan LXR ser ut, slik at man kan forhindre sykdommene, men ikke ødelegge for cellens naturlige gang. For å få nøyaktig kunnskap om hvordan et protein ser ut må man benytte Røntgenstråler for å kunne beregne en 3D modell.

- Min drømmejobb: Jeg blir stadig overrasket og fascinert over hvor kjemisk kompleks naturen er. Jeg trodde da jeg begynte på master at jeg kom til å slukke kunnskapstørsten, men den har bare blitt større. Min drømmejobb er å forske videre innenfor kjemi og bioteknologi, og skape puslebrikker til universets største puslespill – Naturen.

 

 

 

Publisert 19. des. 2013 15:05 - Sist endret 19. des. 2013 15:05