Kjemi Grand Prix 2014

8 studenter fortalte om sin forskning på 4 minutter. So Hyun Kwak og John Andre Louison delte seieren i årets Kjemi Grand Prix. På bronseplass havnet Jostein Granheim Trøyflat. Gratulerer!

Takk til alle 8 som stakk hodet fram foran over 200 elever. Og takk til elever fra Asker, Nesbru, og Nydalen skoler som trykket på mentometerknapper.

Arrangert 12. nov. 2014 12:00 - 13:00 i  Auditorium 1, Kjemibygningen.

 

Videoer

So Hyun forteller om hvordan produsere hydrokarboner, dvs olje, fra metanol v.h.a zeolitter. Hun tar en mastergrad ved forskningsseksjon for Katalyse.

 

Kan man lage mobilskjermer som er vannavstøtende og selvrensende? Det spørsmålet gjorde at John André valgte å studere fukteegenskapene til forskjellige overflater. Han tar en mastergrad ved forskningsseksjon for Uorganisk materialkjemi.

 

Hva skjer med molekyler som befinner seg i ekstremt sterke magnetfelt? Så sterke magnetfelt som man finner i hvite dverger langt ute i verdensrommet. Jostein arbeider i en gruppe som prøver å svare på dette vha beregninger. Han tar en mastergrad ved forskningsseksjon for Teoretisk kjemi.

 

Årets deltagere

Eirik M. Thoresen, stipendiat

Jeg gikk på musikklinja på vgs, men fant ut at realfag var veien å gå. Jeg begynte derfor på programmet 'Materialer, Energi og Nanoteknologi' ved UiO, noe som gav meg gode innblikk i både kjemi og fysikk

På masteroppgaven lagde jeg tynne filmer av såkalte organisk-uorganiske hybridmaterialer med teknikken atomlagsdeponering (ALD). Nå har jeg begynt på en doktorgrad hvor målet er å lage porøse hybridmaterialer (metal organic frameworks, MOFs) som kan brukes til å fange og redusere CO2, for å kunne gjenvinne denne drivhusgassen som for eksempel drivstoff.

- Min drømmejobb: Å forske på nye og spennende ting innen kjemi/materialvitenskap og bidra til å utvikle både teknologi og vår forståelse av naturen.

 

Erik Glesne, masterstudent

Jeg tok matematikk, kjemi og fysikk på videregående skole og så Bachelorgrad i Materialer, Energi og Nanoteknologi (MENA) på Universitetet i Oslo, Blindern. Nå er jeg halvveis i mastergraden som jeg tar ved forskergruppa Nanostrukturer og Funksjonelle Materialer (NAFUMA).

Jeg jobber med å studere lagdelte dobbelthydroksider (LDHer), en svært lagdelt struktur. Lagene i leira er positivt ladd, mens det sitter negative ioner mellom lagene. Man kan tenke på LDHer som salter der de positive ionene er tusenvis av atomer store. Jeg bygger lagene med visse innskuddsmetaller og studerer de magnetiske egenskapene som oppstår. En lovende egenskap ved LDHer er at de suger visse negative ioner opp i strukturen sin. I kombinasjon med magnetisme, har dette potensiale for å brukes til å fjerne og gjenvinne anioner som vi mennesker bruker, men som økosystemene rundt oss ikke har godt av i store mengder. For eksempel PO43-, NO3- og CO32-.

Helt siden jeg kunne lese Donald har jeg drømt om å bli oppfinner. Men nå vet jeg at det egentlig heter "gründer innenfor teknologiutvikling". Jeg vil jobbe litt i industrien og akademia, og når jeg får en idé jeg tror er stor nok, hopper jeg i det og lager et startup-selskap. Eller garasje-selskap.

 

Franziska Stefanie Ihlefeldt, masterstudent

I did my bachelor’s degree in chemistry at the TU Berlin, Germany, in the field of organic chemistry. Now I’m a chemistry master student at UiO in the field of organometallic chemistry.


My master project is synthesis, characterization and reactivity studies of Au(III) complexes, which may serve as catalyst or precatalyst for transformation of organic molecules.

My dream job contains a lot of traveling, educational tasks and meeting people who are experts on their fields. Let’s wait and see what I’ll become!

 

Helen V. Thorbjørnsrud, stipendiat

Jeg studerte kjemi ved University of Oxford. Dette er et 4-års studie til mastergrad som starter etter videregående. I mastergrad prosjektet mitt jobbet jeg med å analysere selektiviteten til FIH, et enzym som bidrar til å regulere oksygen nivået i kroppen.

Mitt doktorgrad prosjekt handler om å forstå strukturen og funksjonen til et sett enzymer fra bakterien som forårsaker tuberkulose. Et av målene til prosjektet mitt er å bruke informasjon om den molekylære strukturen til enzymene til å rasjonelt designe molekyler som kan hemme aktiviteten deres. Reaksjonene disse enzymene katalyserer er essensielle for at bakteriene skal overleve, så hvis man finner molekyler som kan redusere aktiviteten til disse enzymene, kan muligens disse molekylene brukes som nye medisiner mot tuberkulose.

Jeg er veldig interessert i forsøke å forstå biologiske systemer fra et kjemisk/molekylært perspektiv. Jeg vil gjerne arbeide med å bruke kjemiske metoder på en måte som kan føre til medisinske fremskritt i samfunnet.

 

John Andre Louison

Jeg har en bachelorgrad i Materialer Energi og Nanoteknologi. Nå har jeg begynt på det andre året av en mastergrad innen det samme studieprogrammet. Jeg tar mastergraden på tynnfilmgruppa med Ola Nilsen som veileder.

Masterprosjektet mitt går ut på å kontrollere fukteegenskapene til forskjellige overflater. Dvs. undersøke om vann vil spre seg på f.eks. en glassflate, eller om jeg kan kjemisk modifisere glassflaten så vannet ikke sprer seg, men heller legger seg som en dråpe på glassflaten. Det sistnevnte fenomenet kalles en hydrofob overflate og beskriver en situasjon der vannet heller vil rulle av overflaten enn å bli værende på den. Denne effekten er tett knyttet til selvrensende overflater, som er veldig populært blant folk som ikke liker å vaske selv. Hvis man kan finne en måte å modifisere overflater så de blir vannfrastøtende og selvrensende så kan man finne mange applikasjoner for bruk i hverdagen, som f.eks. mobilskjermer, bilruter og brilleglass for å nevne noen.

Min drømmejobb: Jobbe i et stort firma i utlandet, f.eks. Sony, gjerne i Japan. Etter hvert vil jeg starte et eget firma. (Og selvsagt vinne nobelprisen på veien).

 

Jostein Granheim Trøyflat

Eg har fullført ein bachelor ved UiO og no jobbar eg med ein master på same plass.

Masteroppgåva mi er innanfor teoretisk kjemi, så eg held nødvendigvis til ved gruppa for teorisk kjemi på kjemisk institutt. Denne gruppa jobbar blant anna med å utvikle eit dataprogram som kan rekne på molekyl som blir utsett for magnetfelt. Programmet kan jobbe med magnetfelt som er langt sterkare enn noko magnetfelt vi har på jorda. Det er derfor lite kunnskap om korleis atom og molekyl blir påvirka av så sterke felt. Ei av utfordringane med slike dataprogram er at dei ofte brukar lang tid på å fullføre utrekningane.

Mitt prosjekt er å innføre approksimasjonar i dette programmet som kan gjere utrekningane raskare.

 

Kristian Weibye

Min interesse for kjemi tok for alvor av då eg var med på laget til den Internasjonale Kjemiolympiaden i 2009. Etter et år som sivilarbeidar starta eg sjølvsagt på bachelor i kjemi ved UiO. I 2012-2013 fullførte eg bachelorgraden med eit år utveksling til England, nærmare bestemt University of Cambridge.

Eg har tidligare jobba med formidling og undervisning gjennom Forskningsrådet, Kjemisk Institutt, Oslo Katedralskole og Forskerfabrikken og med forskning som sommarstudent hjå SMN og FFI.

Til sommaren skal eg for fyrste gong delta som mentor i den Internasjonale Kjemiolympiaden som i 2015 er i Baku, Azerbaijan.

Masterprosjekt: Atomic Layer Deposition (ALD) av Gull. Oppgåva mi går ut på å lage tynne filmar, typisk 10-1000 nm, av gull med metoden Atomic Layer Deposition. Gull er eit av dei få grunnstoffa som enno ikkje er brukt i ALD og er difor særs interessant frå eit grunnforskningsperspektiv. Tynne filmar av gull kan verte nytta til IR-speil, i mikro-elektronikk og til å forbetre optiske fibre til bruk i fotonikk.

Hovudområde i oppgåva er uorganisk, metallorganisk og organisk syntese.

Min drømmejobb: I ei draumeverd vil eg forske på noko som kjem til å fungere, i den verkelege verda vil eg forske på noko som kan fungere. Eg vil gjerne jobbe med noko der eg kan kombinere undervisning og forsking.

 

So Hyun Kwak

I have a bachelor degree in Chemistry Education from Seoul National University in South Korea, and now I am studying for my master degree in Chemistry at University of Oslo.

What if we run out of oil? Then we can't use the car that we have now (well, unless you have an electric car), and we won't be able to make plastic bottles anymore. Even though there are many researches going on to develop different types of energy sources other than oil, it's true that people will experience great inconvenience without oil. Many things we use daily are made from oil, and it's more than you think.

So, my group (inGAP, Innovative Natural Gas Processes and Products) is studying "zeolites" which can convert methanol (it's alcohol, but you can't drink it!!!) to gasoline and other stuff you get from oil. It means, with zeolites you don't have to worry about running out of oil anymore!

There are many types of zeolites available, and my project is to characterize 12 different zeolites and see how they differ from each other. From this, we can have better understanding of these 12 zeolites, and can make better use of them.

My dream job would be to contribute to stable energy supply in the world. I believe that stable energy supply is one of the ways to the world peace :-).

 

 

Publisert 15. jan. 2015 15:19 - Sist endret 15. jan. 2015 15:23