Forskning og Utvikling - FoU

KURT er involvert i flere forsknings- og utviklingsprosjekter. Du kan lese litt her og mer på instituttenes og Naturfagsenterets egne sider.

Undervisningsrettet master

KURT veileder på undervisningsrettede masteroppgaver. Oppgavene hjelper oss å utvikle vår egen undervisning.

Fagdidaktisk ph.d.

Stipendiater ved våre realfagdidaktiske forskningsmiljøer bidrar til utdanningsutvikling i hele utdanningsløpet.

Fysikkdidaktikk

  • Interactive engagement and motivation in physics Learning (IMPEL)
  • Læringsressurser og elevers begrepsutvikling i relativitetsteori og kvantefysikk (ReleKvant)

Naturfagsenterets forskning

Naturfagsenterets forskning er knyttet opp mot senterets undervisningsressurser og etter- og videreutdanningstilbud. 

INTPART kjernefysikk

KURT bidrar til studentaktiv og læringssentrert undervisning i et internasjonalt prosjekt med University of Stellenbosch og University of California Berkeley.