INTPART kjernefysikk

KURT bidrar på INTPART-prosjektet Nuclear shapes and resonances in education. Det er tre deltakende universiteter i prosjektet; UiO, Universitetet i Stellenbosch (Sør-Afrika) og University of California Berkeley (USA). KURTs rolle handler om å sikre høy pedagogisk kvalitet i intensivkurs for master- og PhD-studenter.

Foto: Hilde Lynnebakken

Nuclear shapes and resonances in education er et INTPART-prosjekt ledet av professor Sunniva Siem. KURT har en rolle i den arbeidspakken som handler om utdanning. Prosjektet er nærmere beskrevet på Fysisk institutt sine nettsider.

KURT bidrar til at undervisningen er studentaktiv og læringssentrert. Dette fordrer et godt læringsmiljø og en bevissthet hos både forelesere og studenter. Studentene blir utfordret til å være aktive i egen læringsprosess og foreleserne får hjelp til å legge til rett for dette. 

Les om intensivkursene på Titan.uio.no.

Av Cathrine W. Tellefsen
Publisert 6. jan. 2019 21:27 - Sist endret 2. feb. 2021 11:44