Undervisningsrettet master og ph.d.

Undervisningsrettet master

KURT veileder på undervisningsrettede masteroppgaver. Oppgavene hjelper oss å utvikle vår egen undervisning.

Fagdidaktisk ph.d.

Stipendiater ved våre realfagdidaktiske forskningsmiljøer bidrar til utdanningsutvikling i hele utdanningsløpet.