Naturfagsenterets forskning

Naturfagsenterets forskning er knyttet opp mot senterets undervisningsressurser og etter- og videreutdanningstilbud. 

Foto: Sonja M. Mork og Berit Haug

Naturfagsenterets forskning har dybdelæring i naturfag som overordnet mål. Det betyr at forskningen ved Naturfagsenteret har fokus på hva som kjennetegner undervisning som bidrar til dybdelæring, hvordan undervisning kan planlegges og hvordan undervisningsressurser kan utformes for å legge til rette for dybdelæring. Dybdelæring innebærer at elever skal utvikle kunnskaper og ferdigheter slik at de oppnår kompetanse til å kunne løse naturfaglige problemstillinger i andre kontekster og nye situasjoner. 

Mer om Naturfagsenterets forskning  

Publisert 7. apr. 2019 21:37 - Sist endret 7. feb. 2020 15:48