Undervisning med aktiv læring

Disse nettsidene handler om forskningsbasert undervisning, og gir råd om hvordan du kan integrere profesjonell kompetanse i undervisningen. Her finner du hjelp til undervisningsplanlegging, konkrete forslag til metoder for aktiv læring og tips til bruk av responssystemer. 

Undervisningsplanlegging

God undervisning handler om å kunne sitt fag, men også å kunne sette det inn i en pedagogisk kontekst som treffer studentene. Her finner du et rammeverk som viser hvordan du kan planlegge god undervisning med aktiv læring.

Metoder for aktiv læring

Her finner du konkrete forslag til metoder for aktiv læring. Husk å tenke på at undervisningsaktivitene du velger henger godt sammen med vurdering og læringsutbytte.

Fagbegreper

Metoder for å trene på å forstå og bruke begreper i faget, inkludert mikroskriving og diskusjonsoppgaver.

Argumentasjon

Øvelser som gir studentene trening i å argumentere i faget sitt, inkludert "5-min paper" og "And-But-Therefore".

Tilbakemeldinger

Teknikker for å reflektere rundt egen skriving, læring og utvikling, inkludert hverandrevurdering og refleksjonsnotat.

Struktur

Verktøy for å arbeide med struktur i en god tekst, inkludert PostIT-bonanza og reversdisponering.

Formidling

Sjangere som lar studentene trene på å formidle fagkunnskap til folk flest, inkludert blogg, leksikonartikkel og kronikk.

Vi vil høre fra deg!

Bruker du en metode som fungerer? Vil du delta i et nettverk for å utvikle undervisningen ved fakultetet?

Responssystemer

Her finner du informasjon om hvordan du kan ta i bruk responssystemer i undervisningen din, samt noen innspill til hva du bør tenke på for at aktivitetene skal ha den effekten du ønsker. 

Litteratur og andre ressurser

Oversikt over litteratur og ressurser for aktiv læring.