Undervisning med aktiv læring

Disse nettsidene handler om forskningsbasert undervisning, og gir råd om hvordan du kan integrere profesjonell kompetanse i undervisningen. Her finner du hjelp til undervisningsplanlegging, konkrete forslag til metoder for aktiv læring og tips til bruk av responssystemer. 

Undervisningsplanlegging

God undervisning handler om å formidle faget på en måte som treffer studentene. Her finner du et rammeverk som viser hvordan du kan planlegge og gjennomføre undervisning med aktiv læring.

Metoder for aktiv læring

Her finner du konkrete forslag til metoder for aktiv læring. Husk å tenke på at undervisningsaktivitene du velger bør henge sammen med vurdering og læringsutbytte.

Fagbegreper

Metoder for å trene på å forstå og bruke begreper i faget, inkludert mikroskriving og diskusjonsoppgaver.

Argumentasjon

Øvelser som gir studentene trening i å argumentere i faget sitt, inkludert "5-min paper" og "And-But-Therefore".

Tilbakemeldinger

Teknikker for å reflektere rundt egen skriving, læring og utvikling, inkludert hverandrevurdering og refleksjonsnotat.

Struktur

Verktøy for å arbeide med struktur i en god tekst, inkludert PostIT-bonanza og reversdisponering.

Oppgaveskriving

Her finner du ressurser og metoder for å arbeide med oppgaveskriving.

Formidling

Sjangere som lar studentene trene på å formidle fagkunnskap til folk flest, inkludert blogg, leksikonartikkel og kronikk.

Litteratur

Oversikt over litteratur, evalueringer og andre ressurser. 

Responssystemer

Hvordan ta i bruk responssystemer i undervisningen din.

Vi vil høre fra deg!

Bruker du en metode som fungerer? Vil du delta i et nettverk for å utvikle undervisningen ved fakultetet?