Aktiv læring for programmering og kritisk lesing

Nettsidene utvides med metoder for live-koding i programmering og kritisk lesing av en forskningsartikkel.

Åpne datamaskiner og skriveutstyr på et bord.

Foto: Marvin Meyer/Unsplash

For at studentene skal lære å bruke programmering til å forstå og utforske fagene, kan du bruke live-koding i undervisningen. Metoden "Deltagende live-koding" lar studentene trene på syntaks og hvordan skrive en god kode. Metoden "Live-koding med oppgave og diskusjon" lar studentene trene på problemløsning med koding. Du finner begge metodene under overskriften Fagbegreper. Tekstene er utarbeidet av bioinformatiker Lex Nederbragt og informatiker Geir Kjetil Sandve

Studentene skal også lære kritisk tenking og kritisk lesing som en del av utdannelsen sin. For å trene på disse ferdighetene kan du bruke forskningslitteratur som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon. Metoden "Kritisk lesing av forskningsartikkel" finner du under overskriften Argumentasjon. Teksten er utarbeidet av Realfagsbiblioteket ved biolog Jessica Lönn-Stensrud.

Begge metodene kan tilpasses til digital undervisning. 

Har du flere tips til aktivteter og undervisningsmetoder? Ta kontakt med oss.

Av Åsmund H. Eikenes
Publisert 6. apr. 2020 09:24 - Sist endret 18. apr. 2022 21:35